Boek: Leven vanuit het geloof

Boekrecensie van de opnieuw uitgegeven preek "Leven vanuit het geloof". De homilie van Jozefmaria Escrivá is eerder gepubliceerd in "Vrienden van God". De aanleiding voor deze nieuwe uitgave is het jaar van het geloof dat paus Benedictus XVI heeft afgekondigd en op 11 oktober 2012 begint.

Het is opmerkelijk hoe brandend actueel een oude tekst soms kan zijn. Lezend in Leven vanuit het geloof lijkt het alsof Opus Dei-stichter Jozefmaria Escrivá (1902-1975) de preek gisteren schreef, met ons, hedendaagse toehoorders, in het achterhoofd.

In werkelijkheid stamt de homilie uit 1947. Het komende Jaar van het Geloof leek uitgeverij De Boog echter een prima aanleiding de compacte tekst opnieuw onder de aandacht te brengen. Gelijk hebben ze: de thematiek sluit perfect aan bij de geloofsverdieping die de paus met dat jaar nastreeft.

Escrivá vertrekt vanuit Evangeliepassages over de genezing van de blinde bij de vijver van Silóam en de genezing van de eveneens blinde Bartimeüs. Ze vormen uitgangspunt voor een reflectie op het wezen van het geloof: een vertrouwen op Christus “die ons nooit in de steek laat”, gecombineerd met daden. De kracht van het geloof, schrijft Escrivá bestaat niet alleen “uit de duidelijke uiteenzetting van de leer, maar ook uit de vastberadenheid om door daden van ons geloof te getuigen”. Nergens echter verliest de predikant zich in een oproep tot louter menselijk activisme: ‘doen’ is het doen van Gods wil. Vertrekt de blinde immers niet op Jezus’ woord naar de vijver om zich te wassen? “Hij zet in daden om wat God hem gebiedt en hij komt terug met ogen die helder zien”.

Bemoedigend is de manier waarop Escrivá de erkenning van de menselijke zwakheid laat samenvloeien met de grootsheid van Gods oproep aan de mens: “We moeten ervan overtuigd zijn dat Christus ook van onze zwakheden gebruikt maakt om zijn heerlijkheid in volle luister te tonen”en: “Door in Jezus te geloven zullen wij ondanks onze ellende – juist door onze ellende – trouw zijn aan God, onze Vader.”

Sleutel tot een levend geloof is de nederigheid, benadrukt Escrivá, want “alleen een nederig geloof geeft een bovennatuurlijke visie op de dingen. Er is geen alternatief. Hier op aarde kunnen we maar op twee manieren leven: op een bovennatuurlijke manier of als een dier”. Wie zich in het Jaar van het Geloof graag de eerste manier eigen wil maken, vindt hier alvast een uitstekend begin.

Het boek is verkrijgbaar bij Stichting de Boog: www.deboog.nl.

Peter Doorakkers

Katholiek Nieuwsblad