Heilige Jozefmaria Escrivá
“Naarmate we meer in de wereld zijn, zullen we meer in God opgaan.”
HEILIGE JOZEFMARIA, Stichter van het Opus Dei

    Dagelijkse tekst

    “Waarom worden wij mensen bedroefd?”

    Gezegend zijt gij omdat ge hebt geloofd, zegt Elisabet tegen Onze Lieve Vrouw. - De vereniging met God, het bovennatuurlijke leven, leidt altijd tot beoefening van de natuurlijke deugden, die voor anderen zo aantrekkelijk zijn: Maria brengt blijdschap in het huis van haar nicht, want ze - brengt - Christus. (De Voor, 566)

    Hecht niet het minste geloof aan mensen die de deugd van nederigheid voorstellen als menselijke verlegenheid, of als een veroordeling tot levenslange droefenis. Zich voelen als een met krammen gerepareerd stuk aardewerk is een bron van voortdurende vreugde. Het is erkennen tegenover God, dat we niet veel voorstellen: kind, zoon, dochter. Bestaat er een groter vreugde dan armzalig en zwak ...