“Het is je plicht het voorbeeld te geven”

Je hebt innerlijk leven en leerstellige vorming nodig. Stel hoge eisen aan jezelf! Jij - christen - moet het zout der aarde zijn, het licht der wereld, want het is je plicht met een heilige durf het voorbeeld te geven.

- De liefde van Christus moet jouw drijfveer zijn. Sinds je Hem gezegd hebt dat je Hem wilt volgen, heb je duidelijk ervaren dat je een andere Christus bent. Dat betekent dat je je niet afzondert van je omgeving - van je familie, vrienden en collega's -, net zoals het zout niet wordt gescheiden van het voedsel waaraan het smaak moet geven. - Bij je innerlijk leven en je vorming horen ook de vroomheid en het vermogen om te oordelen, wat een kind van God nodig heeft om alles met zijn actieve aanwezigheid te kruiden. Vraag de Heer om altijd als 'waardevolle kruiden' voor het leven van de anderen te zijn.
De Smidse, 450

Houd voor ogen dat de Heer zucht van verlangen om ons langs een wondere baan te leiden, een goddelijke en tegelijk menselijke baan die bestaat uit opgewekte offervaardigheid, uit vreugde vermengd met smart, uit zelfverloochening. Wie mijn volgeling wil zijn, moet Mij volgen door zichzelf te verloochenen (Mat 16, 24). Een raad die we allemaal gehoord hebben. We moeten besluiten Hem waarachtig te volgen. De Heer moet gebruik van ons kunnen maken, opdat we, uitgezonden naar alle kruispunten van de wereld —in innige vereniging met God— zout, gist en licht mogen zijn. U, in God, om licht te brengen, smaak te geven, om te doen rijzen en gisten.

Maar laten we wel bedenken, dat we niet zelf dat licht voortbrengen: we weerspiegelen het alleen. Niet wij zijn het heil der zielen, als we hen overhalen het goede te doen: we zijn alleen een —min of meer waardig— instrument in Gods heilsplan. Laten we nooit denken, dat het goede dat we doen ons eigen werk is. Dan neemt de hoogmoed weer bezit van ons, erger dan tevoren. Dan verliest het zout zijn smaak, de gist zijn kracht en zal het licht duisternis worden.

Vrienden van God, 250

Ontvang berichten per e-mail

email