Christus Koning

Deze zondag markeert het einde van het liturgische jaar en het feest van Christus Koning. Enkele teksten van de heilige Jozefmaria over de betekenis van dit feest.

Hij is koning en wil graag heersen in ons hart, in het hart van de kinderen van God. Maar hierbij moeten we ons geen menselijk koningschap voorstellen, want Christus overheerst niet en wil zich niet opdringen, want Hij is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen. (Mt 20, 28)

Zijn koninkrijk is vrede, vreugde, gerechtigheid. Christus, onze Koning, verwacht geen lege woorden van ons, maar daden, want niet ieder die tot Mij zegt: Heer, Heer! zal binnengaan in het Rijk der hemelen, maar hij die de wil doet van mijn Vader die in de hemel is. (Mt 7, 21)
Christus komt langs, 93

Zal Jezus niet op de eerste plaats in het hart, in jouw hart willen heersen? Om die reden werd Hij een klein kind, want wie zou niet van zo’n schepseltje houden? Waar is de Koning? Waar is de Christus die de heilige Geest probeert vorm te geven in onze ziel? Hij is niet te vinden in de trots, want die scheidt ons van God, en ook niet in de liefdeloosheid, want die isoleert ons van de mensen. Daar kan Christus niet zijn, want daar is de mens alleen.
Christus komt langs, 31

Christus moet heersen, maar in de eerste plaats in onze ziel. Wat zouden we Hem antwoorden op de vraag: jij, hoe laat jij Mij in jou heersen? Ik zou Hem zeggen dat ik daarvoor een overvloed van zijn genade nodig heb. Alleen dan zal alles kunnen veranderen in een hosanna, een vreugdezang voor Christus, mijn koning: iedere hartslag, de lichtste ademhaling, een vluchtige blik, ieder doodgewoon woord, de eenvoudigste gewaarwording: alles.
Christus komt langs, 181

Als wij Christus in onze ziel laten heersen zullen wij geen heersers worden, maar dienaars van alle mensen. Dienen. Ik houd veel van dat woord! Mijn koning dienen, en door Hem alle mensen die door zijn bloed zijn verlost. Wisten wij christenen maar hoe we moeten dienen! Laten we de Heer zeggen dat we besloten hebben dat we willen leren hoe we die opdracht moeten uitvoeren, want alleen door te dienen kunnen we Christus leren kennen en liefhebben; alleen dan zullen we anderen met Hem in contact kunnen brengen en bereiken dat ook zij van Hem gaan houden.
Christus komt langs, 182

Dit is onze christelijke roeping, dit is onze apostolische taak en dit is de ijver die ons moet verteren: bereiken dat het koninkrijk van Christus werkelijkheid wordt, haat en wreedheid uitbannen, de krachtige en vredelievende balsem van de liefde op aarde verspreiden. Laten we vandaag aan onze koning vragen dat Hij ons nederig en vastbesloten laat meewerken met het goddelijk plan, om bij elkaar te brengen wat gebroken is, te redden wat verloren is, om orde brengen in wat de mens tot een wanorde heeft gemaakt, op de goede weg te brengen wat van de weg is afgeraakt, om de harmonie in alles wat geschapen is te herstellen.
Christus komt langs, 183

Vandaag vieren we het feest van Christus Koning. En ik ga mijn boekje als priester niet te buiten als ik zeg dat als iemand het koninkrijk van Christus opvat als een politiek programma, hij zich niet in het bovennatuurlijk doel van het geloof verdiept zal hebben. Het scheelt dan niet veel of hij zal het geweten van anderen beladen met lasten die niet van Jezus komen, aangezien zijn juk zacht is en zijn last licht. (Mt 11, 30) Laten we alle mensen echt liefhebben, laten we Christus boven alles liefhebben en dan zullen we niet anders kunnen dan de rechtmatige vrijheid van anderen lief te hebben, in een vredige en geloofwaardige samenleving.
Christus komt langs, 184

Ontvang berichten per e-mail

email