“Er zijn duizenden manieren om te bidden”

Een katholiek die niet bidt? - Dat is net zoiets als een soldaat zonder wapens (De Voor, 543).

Ik raad u aan in zo'n passage uit het evangelie op te treden: een personage meer. Vorm u eerst een beeld van het tafereel of het geheim dat u zal helpen uw gedachten te verzamelen en te mediteren. Laat daarna uw verstand zijn werk doen bij het beschouwen van een aspect van het leven van de Meester: zijn vertederd Hart, zijn nederigheid, zijn zuiverheid, zijn onderworpenheid aan de Wil van de Vader. Zeg Hem daarna, wat u gewoonlijk op dat terrein overkomt, wat er bij u gebeurt, wat er aan de hand is. Blijf opletten. Hij probeert u misschien ergens op te wijzen. Zo komen ook die inwendige roerselen, die ontdekkingen en vermaningen te voorschijn.

(…) Er zijn duizend manieren om te bidden. Ik zeg het nogmaals. Kinderen van God hebben geen behoefte aan een voorgebakken, kunstmatige methode om zich tot hun Vader te wenden. Liefde is vindingrijk, vernuftig. Als we beminnen zullen we eigen intieme wegen weten te vinden die ons voeren naar het ononderbroken gesprek met de Heer. (…)

Als we verzwakken moeten we onze toevlucht zoeken bij Maria, Leermeesteres in het gebed. En bij de heilige Jozef, onze Vader en Heer die wij zozeer vereren en die in deze wereld de meest intieme omgang heeft gehad met de Moeder van God en —na haar— met haar goddelijke Zoon. En zij zullen onze zwakte aan Jezus aanbieden opdat Hij er onze sterkte van maakt.

Vrienden van God, 253-255