Wonder zaligverklaring scheikundige Guadalupe Ortiz de Landázuri goedgekeurd

Paus Franciscus heeft op 8 juni 2018 de Congregatie voor de Heilig- en Zaligverklaringen toestemming gegeven het decreet van goedkeuring te publiceren van het wonder van Guadalupe Ortiz de Landázuri (1916-1975), gelovige van het Opus Dei. Ook gaf hij toestemming voor de decreten over de heiligverklaringen van de zalige Nunzio Sulprizio, van de Eerbiedwaardige Concepción Cabrera en van Enrique Angelelli en gezellen, Argentijnse martelaren.

Toen Mgr. Fernando Ocáriz, prelaat van het Opus Dei, het bericht had gekregen, zei hij: “Het leven van Guadalupe laat ons zien hoe de totale overgave aan de Heer, door met edelmoedigheid te beantwoorden aan hetgeen God op ieder moment vraagt, ons heel gelukkig maakt hier op aarde en daarna in de hemel, waar we het geluk vinden dat niet ophoudt.

Ik vraag de Heer dat het voorbeeld van Guadalupe ons bemoedigt de sterkte te hebben om met enthousiasme en ondernemingsgeest de grote en kleine dingen van iedere dag aan te pakken om met liefde en vreugde God en de anderen te dienen.”

Het wonder betreft de onmiddellijke genezing van de 76-jarige Antonio Jesús Sedano Madrid van een kwaadaardige huidtumor bij zijn rechteroog in 2002.

Een paar dagen vóór de chirurgische ingreep waarbij het gezwel zou worden verwijderd, nam Antonio ’s avonds vol geloof zijn toevlucht tot de voorspraak van Guadalupe Ortiz de Landázuri en vroeg haar dat het niet nodig zou zijn de operatie te ondergaan. De volgende morgen was de tumor helemaal verdwenen. Tijdens verschillende medische onderzoeken werd de genezing bevestigd.

Antonio Jesús Sedano Madrid is twaalf jaar later, in 2014, aan een hartkwaal overleden. Hij was 88 jaar. De huidkanker waarvan hij op voorspraak van Guadalupe Ortiz de Landázuri was genezen, is nooit meer teruggekomen.

In een interview omschrijft priester Antonio Rodríguez de Rivera – de postulator van haar heiligverklaringsproces – Guadalupe als “een vrouw die verliefd was op God, vol geloof en hoop; en die met haar werk en optimisme de anderen in hun geestelijke en materiële noden heeft geholpen. De vreugde die heel haar doen en laten, ook in de moeilijkste situaties, doordrenkte, was overduidelijk.”

Levensbeschrijving

Op 5 oktober 2017 verklaarde de medische adviesraad van de Congregatie voor de Zalig- en Heiligverklaringen, na bestudering van de genezing van Antonio Jesús Sedano Madrid, dat die wetenschappelijk onverklaarbaar is. En het congres van theologen die de Congregatie adviseren, bijeengekomen op 1 maart 2018, heeft bevestigd dat die genezing toegeschreven moet worden aan de voorspraak van Guadalupe.

Bij de gewone zitting van 5 juni 2018 bevestigden de kardinalen en bisschoppen die lid zijn van de Congregatie voor de Zalig- en Heiligverklaringen, in overeenstemming met de conclusies van de medische raad en het speciale congres van theologen die de Congregatie adviseren, de buitengewone genezing van Antonio Jesús Sedano Madrid op voorspraak van Guadalupe Ortiz de Landázuri.

Op 8 juni 2018 heeft paus Franciscus de Congregatie toestemming verleend het decreet over het wonder dat aan Guadalupe wordt toegeschreven te publiceren.

Chronologie van de gezette stappen in het proces van zaligverklaring

5 oktober 2017: de deskundigen van de medische raad van de Congregatie bestuderen de documentatie over de genezing van Antonio Jesús Sedano Madrid en concluderen dat die instantane genezing, die volledig en blijvend is, niet wetenschappelijk verklaard kan worden.

2 januari 2018: de Positio over de vermoedelijk wonderbaarlijke genezing van Antonio Jesús Sedano Madrid wordt aan de Congregatie overhandigd.

1 maart 2018: de adviserende theologen van de Congregatie antwoorden bevestigend op de vraag over de toekenning van de buitengewone genezing van Antonio Jesús Sedano Madrid aan de voorspraak van Guadalupe.

5 juni 2018: de gewone zitting van de kardinalen en bisschoppen die lid zijn van de Congregatie bevestigt dat de buitengewone genezing van Antonio Jesús Sedano Madrid aan de voorspraak van Guadalupe moet worden toegeschreven.

8 juni 2018: paus Franciscus verleent de Congregatie toestemming het decreet over het wonder dat aan Guadalupe wordt toegeschreven te publiceren.