Presteåret: Et sakrament til tjeneste for alle

Å være prest innebærer å være alles tjener. Liksom Kristus vasket sine disiplers føtter, slik bør presten oppofre seg for å tjene andre. Det er fremfor alt Gud som setter pris på en slik sjenerøsitet. Dette er en ny video i Presteåret. (3 min 16 sek)

Videofilmer om Opus Dei