2 Artikkels

Ordinasjon av prester i Opus Dei

Kardinal Pietro Parolin, statssekretær ved Den hellige stol, ordinerte 29 prester som tilhører personalprelaturet Opus Dei lørdag 5. september 2020 i St. Eugenio-basilikaen i Roma. Seremonien startet kl. 10.00 og ble sendt direkte via websiden.

Fra Opus Dei

Presteordinasjon (april 2016): ”Dere blir prester for å tjene alle sjeler”

”Det er Jesus, i dere og med dere, som kommer til å tjene alle, kristne og ikke-kristne”, sa biskop Javier Echevarría, Opus Deis prelat, til de 27 nye prestene, ved presteordinasjonsseremonien i Roma.

Fra Opus Dei