Number of articles: 1

Kor fra Netherhall synger ved messe i fengsel i London

”Å besøke fanger har for mange av oss ikke bare vært en barmhjertighetsgjerning, men også en medmenneskelig erfaring ved å tre inn i en verden som trenger forløsning, slik som vår.”

Sosiale initiativer