Antall artikler: 4

Støtte til aetaene på Filippinene

Da Covid-19 rammet oss i fjor, engasjerte en universitetsprofessor sine venner for å støtte de nærliggende Aeta-samfunnene. Aetaene er de eldste kjente innbyggerne på Filippinene.

Sosiale initiativer

Polen: En prest til de koronasyke

I mars døde Agnieszkas mor av Covid-19 i Warszawa, noen dager etter 80-årsdagen. Men historien Gud hadde skrevet fikk en lykkelig utgang.

Vitnesbyrd

«Erstatning» for familiens omsorg

Som på så mange steder under helsekrisen måtte sykehjemmet der Rafa arbeider øke anstrengelsene for å gi de gamle en kjærlig og profesjonell omsorg.

Vitnesbyrd

Kontakt i karantenetiden

I Italia har koronaviruset forårsaket mye lidelse, men også mye kjedsomhet. Noen unge mennesker knytter kontakt elektronisk for å støtte hverandre i disse krevende tider.

Fra Opus Dei