Presentasjon

Hva tilbyr det?

Presteselskapet av Det hellige kors støtter prester og diakoner i deres åndelige liv, deres læremessige og pastorale utdannelse og den broderlige enheten mellom prestene.