Number of articles: 114

Den hellige Paulus: Å leve i Kristus

"Å bære korset er en viktig del av vårt kall og av oppdrag som kristne i verden," sier fader John Wauck (Det pavelige universitet Santa Croce, institutt for kirkelig kommunikasjon).

Kristenliv

Videoer for Paulusåret

Opus Deis hjemmeside vil hver måned tilby en video viet til den hellige Paulus og deler av hans forkynnelse. Opus Deis prelat innleder serien med en kort video.

Åndelige tekster

Benedikt XVI: Julekrybben og juletreet har en kristen betydning

Benedikt XVI sa at julekrybben og juletreet er syboler som hjeper oss til å huske julens sanne betydning: at Gud ble menneske for å hjelpe oss.

Åndelige tekster

Frihetens eventyr

Artikkel av den hellige Josemaría. Å snakke om frihet, om kjærlighet til friheten, betyr å fremstille et vanskelig ideal: det er å snakke om en av troens største rikdommer. Kristen er den som er i stand til ikke bare å elske menneskeheten rent abstrakt, men også hvert menneske som står ved hans side.

Åndelige tekster