Syv søndager med den hellige Josef

En lang tradisjon i Kirken består i å forberede seg til festen for den hellige Josef 19. mars ved å vie de syv søndagene før denne dagen til den hellige Josef, til minne om hans syv sorger og gleder.

Tradisjonen bak de syv søndager med den hellige Josef

Pave Gregor XVI oppmuntret til denne hengivenheten til den hellige Josef ved å knytte mange avlatsprivilegier til den, og den salige pave Pius IX ba de troende om å be til den hellige Josef om å lette plagene som den universelle Kirken led under på den tiden.

Noen kilder som kan gjøre det lettere å bli kjent med den hellige Josef:

Den apostoliske formaning “Redemptoris Custos” av den hellige pave Johannes Paul II (15.8.1989)

Den hellige Josefs syv sorger og gleder

Be med den hellige Josef

“I Josefs verksted” (preken av den hellige Josemaría)