Den hellige Josefs sorger og gleder

En lang tradisjon i Kirken består i å forberede seg til festen for den hellige Josef 19. mars ved å vie de syv søndagene før denne dagen til den hellige Josef, til minne om hans syv sorger og gleder.

Helligdommen i Torreciudad, «Den hellige Josefs sorger og gleder», Palmira Laguéns

Last ned Den hellige Josefs sorger og gleder med illustrasjoner av Palmira Laguens av høydepunktene i livet til den hellige patriark og den hellige familie, fra helligdommen i Torreciudad, Spania.

Første sorg

Hans mor Maria var lovet bort til Josef. Men før de var kommet sammen, viste det seg at hun var med barn ved Den hellige ånd. (Mt 1,18)

Andre sorg

Han kom til sitt eget, og hans egne tok ikke imot ham. (Jo 1,11)

Tredje sorg

Da åtte dager var gått og han skulle omskjæres, fikk han navnet Jesus, det som engelen hadde gitt ham før han ble unnfanget i mors liv. (Lk 2,21)

Fjerde sorg

Simeon velsignet dem og sa til hans mor Maria: «Se, han er satt til (...) et tegn som blir motsagt (...) Slik skal de tankene mange bærer i hjertet, komme for dagen.» (Lk 2,34-35)

Femte sorg

Herrens engel viste seg for Josef i en drøm og sa: «Stå opp, ta med deg barnet og barnets mor og flykt til Egypt, og bli der til jeg sier fra! For Herodes kommer til å lete etter barnet for å drepe det.» (Mt 2,13)

Sjette sorg

Han sto da opp, tok med seg barnet og barnets mor og kom til Israels land. Men da han fikk høre at Arkelaos var blitt konge i Judea etter sin far Herodes, våget han ikke å slå seg ned der. (Mt 2,21-22)

Syvende sorg

De gikk en dagsreise før de begynte å lete etter ham blant slektninger og venner. Da de ikke fant ham, vendte de tilbake til Jerusalem for å lete etter ham der. (Lk 2, 44-45)

Første glede

En Herrens engel viste seg for ham i en drøm og sa: «Josef, Davids sønn! Vær ikke redd for å ta Maria hjem til deg som din kone. For barnet som er unnfanget i henne er av Den hellige ånd. Hun skal føde en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus.» (Mt 1, 20-21)

Andre glede

Og de skyndte seg av sted og fant Maria og Josef og det lille barnet som lå i krybben. (Lk 2,16)

Tredje glede

Hun skal føde en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus, for han skal frelse sitt folk fra deres synder. (Mt 1,21)

Fjerde glede

For mine øyne har sett din frelse, som du har gjort i stand like for ansiktet på alle folk, et lys til åpenbaring for hedningene. (Lk 2,30-32)

Femte glede

Der ble han til Herodes var død. Slik skulle det ordet oppfylles som Herren har talt gjennom profeten: «Fra Egypt kalte jeg min sønn.» (Mt 2,15)

Sjette glede

Han dro til Galilea og bosatte seg i en by som heter Nasaret. Slik skulle det ordet oppfylles som er talt gjennom profetene, at han skulle kalles en nasareer. (Mt, 22-23)

Syvende glede

Først etter tre dager fant de ham i templet. Der satt han blant lærerne, lyttet til dem og stilte spørsmål. (Lk 2,46)

Helligdommen i Torreciudad, «Den hellige

Josefs sorger og gleder», Palmira Laguéns