Be med den hellige Josef

Grunnleggeren av Opus Dei så i den hellige Josef den sterke og omsorgsfulle far som Kristus trengte på jorden. Han ba den hellige Josef å lære ham hvordan han skulle være nær Maria og Jesus: «Hvor gjerne ville han ikke ha omfavnet barnet og kysset det!» Last ned pdf.

Grunnleggeren av Opus Dei så i den hellige Josef den sterke og omsorgsfulle far som Kristus trengte på jorden. Han ba den hellige Josef å lære ham hvordan han skulle være nær Maria og Jesus: «Hvor gjerne ville han ikke ha omfavnet barnet og kysset det!»

Last ned pdf

Den hellige Josef, Kristi far, er også din far og din herre. Be ham om å hjelpe deg.

The Way, 559

Vår far og herre, den hellige Josef, er det indre livets mester. Still deg under hans beskyttelse, så kommer du til å føle virkningen av hans makt.

The Way, 560

Den hellige Teresa av Avila sier dette om den hellige Josef i boken om sitt liv: «Den som ikke har noen mester for undervisning i bønnens kunst, må ta denne ærerike helgen til sin mester for ikke å gå seg vill på veien.» Rådet kommer fra et erfarent menneske. Følg det!

The Way, 561

Be din mor Maria, be den hellige Josef og din verneengel om å snakke med Herren og fortelle ham om de tingene du ikke klarer å sette ord på fordi du er så treg.

The Forge, 272

Den hellige Josef: Man kan ikke være glad i Jesus og Maria uten samtidig å være glad i den hellige patriarken.

The Forge, 551

Det er mange gode grunner til å ære den hellige Josef og til å lære av hans liv. Han var en mann med sterk tro. Han forsørget sin familie – Jesus og Maria – ved hardt arbeid... Han voktet Den salige Jomfrus renhet, hun som var hans hustru. Og han respekterte – han elsket – Guds frihet, da Gud gjorde sitt valg: ikke bare valget av Vår Frue Jomfruen som sin mor, men også valget av den hellige Josef som Marias ektemann.

The Forge, 552

Hellige Josef, vår Far og Herre, den mest kyske, den mest rene. Du ble funnet verdig til å bære Jesusbarnet i dine armer, vaske ham, klemme ham. Lær oss å kjenne Gud, og å være rene, verdige til å være Kristus lik.

Og hjelp oss å virke og lære, slik Kristus gjorde. Hjelp oss å åpne Guds veier på jorden, som er både skjulte og klare; og hjelp oss å vise dem til menneskene, ved å fortelle våre medmennesker at deres liv på jorden kan ha en ekstraordinær og vedvarende overnaturlig virkekraft.

The Forge, 553

Vær veldig glad i den hellige Josef. Elsk ham med hele din sjel, fordi han, sammen med Jesus, er den som har vært mest glad i Vår Frue og stått Gud nærmest. Han er den som har elsket Gud mest, etter vår Mor.

Han fortjener din hengivenhet, og det vil gjøre deg godt å bli kjent med ham, fordi han er en mester i det indre liv, og har stor kraft overfor Gud og overfor Guds Mor.

The Forge, 554

Det er utallige måter å be på, som jeg allerede har fortalt dere. Vi, Guds barn, trenger ikke en metode, et kunstig system, for å snakke med vår Far. Kjærligheten er oppfinnsom, full av initiativ. Hvis vi virkelig elsker, vil vi oppdage våre egne dybder som fører oss til en vedvarende samtale med vår Herre.

Måtte Gud gi at det vi har meditert over i dag ikke vil drive over vår sjel som en sommerlig regnbyge – noen regndråper, og så kommer den stekende solen igjen og markene er like tørre som før. Guds nådes vann trenger å sive ned til røttene og bære frukt i form av dyder. Hvis vi lar den gjøre det, vil vår tid på jorden – som består av dager med bønn og arbeid – tilbringes i Faderens nærhet. Hvis vi snubler, la oss vende oss til den hellige Maria som elsker oss og lærer oss hvordan vi skal be; og til den hellige Josef, vår Far og Herre, som vi ærer så mye. I denne verden var det han som sto Guds Mor nærmest, og etter henne, hennes guddommelige Sønn. Sammen vil de bringe våre svakheter til Jesus, slik at han kan vende dem om til styrke.

Friends of God, 255

Hele Kirken anerkjenner den hellige Josef som skytshelgen og beskytter. Gjennom århundrer har mange forskjellige trekk ved hans liv fanget de troendes oppmerksomhet. Han var en mann som alltid var trofast overfor oppgaven Gud ga ham. Det er derfor jeg nå i mange år har likt å tiltale ham varmt som «vår far og herre».

Den hellige Josef er virkelig en far og herre. Han beskytter de som ærer ham og ledsager dem på deres vei gjennom livet – likesom han beskyttet og ledsaget Jesus da han vokste opp. Når du blir kjent med ham, oppdager du at den hellige patriarken også er det indre livs mester – for han lærer oss å bli kjent med Jesus og dele vårt liv med ham, og innse at vi er en del av Guds familie. Den hellige Josef kan gi oss denne læren fordi han var et vanlig menneske, en familiemann, en arbeider som tjente til livets opphold som håndverker – alt dette har stor betydning og er en kilde til lykke for oss.

Når vi i dag feirer hans festdag vil jeg gjerne minne dere om ham, og hva evangeliene sier om ham. Det vil hjelpe oss til å finne ut hva Gud sier til oss gjennom Marias ektemanns enkle liv.

Christ Is Passing By, 39

Skriften forteller oss at den hellige Josef var en håndverker. Noen kirkefedre legger til at han var tømmermann. Når den hellige Justin snakker om Jesu liv, sier han at han lagde ploger og åk. Kanskje det er grunnen til at den hellige Isidor av Sevilla konkluderer med at Josef var grovsmed. Uansett var han en arbeidsmann som fylte behovene til sine medmennesker med et håndverk han hadde tilegnet seg gjennom år med strev og svette.

Evangeliene gir oss et bilde av Josef som en bemerkelsesverdig helstøpt mann som ikke på noen måte fryktet eller unngikk livet. Tvert imot taklet han alle problemer, ordnet opp i vanskelige situasjoner og viste ansvar og initiativ i alt han ble bedt om å gjøre.

Jeg er ikke enig i det tradisjonelle bildet som viser Josef som en gammel mann, selv om det kan ha blitt fremsatt utfra et ønske om å understreke Marias evige jomfruelighet. Jeg ser ham som en sterk ung mann, kanskje noen få år eldre enn Vår Frue, men på høyden av sitt liv og virke.

Man trenger ikke vente til man blir gammel eller livløs før man praktiserer kyskhetens dyd. Renhet kommer fra kjærlighet, og ungdommens styrke og munterhet er ikke noe hinder for edel kjærlighet. Josef hadde et ungt hjerte og en ung kropp da han giftet seg med Maria, da han fikk vite om hennes guddommelige moderskaps mysterium, da han levde sammen med henne, og respekterte den integritet Gud ønsket å gi verden som nok et tegn på at han hadde kommet for å dele livet til sine skapninger. Den som ikke forstår en slik kjærlighet vet veldig lite om sann kjærlighet og er en fullstendig fremmed overfor den kristne betydningen av kyskhet.

Josef var, som vi har sagt, en håndverker fra Galilea, bare en mann blant mange. Hva kunne livet tilby noen fra en så bortglemt landsby som Nasaret? Intet annet enn arbeid: arbeid hver dag, med den samme faste anstrengelsen. Og ved dagens ende, et fattig lite hus der man kunne hvile og samle krefter til neste dag.

Men navnet Josef betyr på hebraisk: «Gud vil legge til». Gud legger uante dimensjoner til livet til de hellige som gjør hans vilje. Han legger til en viktig dimensjon som gir mening til alt, den guddommelige dimensjonen. Til Josefs ydmyke og hellige liv la han til – hvis jeg kan uttrykke det slik – livene til Jomfru Maria og Jesus, vår Herre. Gud lar seg ikke overgå når det gjelder gavmildhet. Josef kunne ha gjort hustruen Marias ord til sine: «For han har sett til sin ringe tjenerinne ... for store ting har han gjort mot meg, han, den mektige; hellig er hans navn.»

Christ Is Passing By, 40

Den hellige Josef var et vanlig menneske som Gud stolte på kunne gjøre store ting. Han gjorde nøyaktig det Herren ønsket han skulle gjøre, i hver enkelt hendelse som utgjorde hans liv. Derfor lovpriser Skriften Josef som «en rettferdig mann». Og på hebraisk betyr en rettferdig mann en god og trofast Guds tjener, en som oppfyller den guddommelige vilje, eller en som er ærlig og barmhjertig overfor sine medmennesker. Så en rettferdig mann er en som elsker Gud og beviser sin kjærlighet ved å holde Guds bud og vender hele sitt liv mot tjeneste for sine brødre, sine medmennesker.

Christ Is Passing By, 40

Josef hengav seg betingelsesløst til Guds omsorg, men han reflekterte alltid over det som skjedde og var i stand til å oppnå den forståelsen av Guds verk som er sann visdom. På denne måten lærte han litt etter litt at overnaturlige planer har en logikk som noen ganger forstyrrer menneskelige planer.

I de forskjellige omstendighetene i Josefs liv nektet han aldri å tenke, han forsømte aldri sitt ansvar. Tvert imot satte han sin menneskelige erfaring i troens tjeneste. Da han vendte tilbake fra Egypt og «fikk høre at Arkelaus var blitt konge i Judea etter son far Herodes, våget han ikke å slå seg ned der.» Med andre ord hadde han lært å samarbeide med den guddommelige plan. Og som for å bekrefte at han gjorde det rette, fikk han bud om å vende tilbake til Galilea.

Slik var den hellige Josefs tro: fullstendig, stødig og omfattende. Og den uttrykte seg i en effektiv hengivelse til Guds vilje og en intelligent lydighet. Sammen med troen følger kjærligheten. Hans tro næret hans kjærlighet til Gud, som oppfylte løftene gitt til Abraham, Jakob og Moses, og hans følelser for sin hustru Maria og hennes sønn. Denne troen, håpet og kjærligheten skulle fremme det store oppdrag som Gud påbegynte i verden gjennom, blant andre, en tømmermann i Galilea: menneskenes frelse.

Christ Is Passing By, 42

Tro, håp, kjærlighet: dette er bærebjelkene i Josefs liv og i alle kristnes liv. Josefs selvhengivelse er en sammenveving av trofast kjærlighet, kjærlig tro og stødig håp. Hans festdag er derfor en god anledning for oss til å fornye vår forpliktelse til det kristne kall som Gud har gitt til hver enkelt av oss.

Christ Is Passing By, 43

Josef var en av de få håndverkerne i Nasaret, om ikke den eneste – kanskje en tømmermann. Men som det vanligvis er i landsbyer, må han ha følt seg kallet til å vende oppmerksomheten mot andre ting også: reparere en mølle som ikke fungerte, eller, når vinteren nærmet seg, se over taksteinene på et tak. Jeg er sikker på at Josef visste hvordan han skulle ta et tak med i mange ting, med godt resultat. Hans dyktige arbeid var til tjeneste for andre, det lyste opp livet til andre familier i landsbyen; og med et smil, et vennlig ord, en morsom bemerkning kunne han gjenoppbygge tillit og glede hos dem som holdt på å gi opp.

Christ Is Passing By, 51

I det menneskelige liv var Josef Jesu veileder i deres daglige omgang, full av forfinet hengivenhet, glad for å fornekte seg selv for bedre å kunne ta vare på Jesus. Er ikke dette grunn nok til å betrakte denne rettferdige mann, denne hellige patriark, der den gamle pakts tro bærer frukt, som det indre livs mester? Indre liv er intet annet enn en vedvarende og direkte samtale med Kristus, for å kunne bli ett med ham. Og Josef kan fortelle oss mange ting om Jesus. Forsøm derfor aldri hengivelsen til ham – Ite ad Ioseph: Gå til Josef – som kristen tradisjon fremstiller det i ordene fra Det gamle testamente.

En av det indre livs mestre, en arbeider dypt engasjert i sitt arbeid, en Guds tjener i vedvarende kontakt med Jesus: det er Josef. Ite ad Ioseph. Med den hellige Joseph lærer den kristne hva det vil si å tilhøre Gud fullt og helt, og fullt ut ta sin plass blant menneskene, idet man helliggjør verden. Bli kjent med Josef, og du vil finne Jesus. Snakk til Josef, og du vil finne Maria, som alltid sprer fred rundt seg i det koselige verkstedet i Nasaret.

Christ Is Passing By, 56