Den hellige Josemarías biografi

Den hellige Josemaría Escrivás liv (1902-1975), Opus Deis grunnlegger.

Josemaría Escrivá de Balaguer ble født i Barbastro (Huesca, Spania) 9. januar 1902. Hans foreldre het José og Dolores. Han hadde fem søsken: Carmen (1899-1957), Santiago (1919-1994) og tre yngre søstre som døde da de var små. Familien Escrivá ga sine barn en dypt kristen oppdragelse.

I 1915 går farens bedrift, en tøyfabrikk, konkurs, og de er tvunget til å flytte til Logroño, der faren finner et annet arbeid. I denne byen ser Josemaría sitt kall for første gang. Etter å ha sett fotsporene fra en munks bare føtter i snøen, innser han at Gud ønsker noe av ham, selv om han ikke forstår nøyaktig hva. Han tror at han lettere vil oppdage dette hvis han blir prest, og begynner derfor å forberede seg på det, først i Logroño og senere ved presteseminaret i Zaragoza.

Etter råd fra sin far begynner han å studere jus ved universitetet i Zaragoza for også å få en sivil utdannelse. José Escrivá dør i 1924 og Josemaría blir da familiens overhode. Han blir presteviet 28. mars 1925 og begynner å utøve sin prestetjeneste i en menighet på landet og siden i Zaragoza.

I 1927 flytter han til Madrid for å ta doktorgrad i jus, med sin biskops tillatelse. I Madrid lar Gud ham den 2. oktober 1928 se hva som forventes av ham og han grunnlegger Opus Dei. Fra og med denne dagen arbeider Josemaría med all sin kraft for å utvikle denne grunnleggelsen som Gud ber ham om, samtidig som han fortsetter med den pastorale tjenesten som han hadde ansvar for på denne tiden. Denne tjenesten gjør at han daglig kommer i kontakt med sykdom og fattigdom på Madrids sykehus og i forstedene.

Når borgerkrigen bryter ut i 1936 befinner Josemaría seg i Madrid. Forfølgelsene av de kristne tvinger ham til å skjule seg på forskjellige steder. Han utøver sin prestetjeneste i det skjulte helt til han lykkes i å forlate Madrid. Etter å ha gått over Pyreneene til Sør-Frankrike, flytter han til Burgos.

Når krigen slutter i 1939 vender han tilbake til Madrid. De neste årene leder han mange åndelige øvelser for lekfolk, prester og ordensfolk. I 1939 fullfører han også sine doktorgradsstudier i jus.

I 1946 bosetter Josemaría seg i Roma for godt. Han tar doktorgrad i teologi ved Lateran-universitetet og utnevnes til rådgiver for to kongregasjoner i Vatikanet, til æresmedlem i Det pavelige teologiske akademi og til pavelig æresprelat. Oppmerksomt følger han Det andre Vatikankonsils (1962-65) forberedelser og sesjoner, og han har nær kontakt med mange konsilfedre.

Fra Roma reiser han ved flere anledninger til forskjellige land i Europa for å inspirere til etableringen av Opus Deis apostoliske virksomhet. Av samme grunn foretar han i 1970 og 1975 lengre reiser gjennom Mexico, Spania og Portugal, Sør-Amerika og Guatemala, der han også har kateketiske møter med store grupper menn og kvinner.

Den 26. juni 1975 dør han i Roma. Flere tusen personer, blant dem biskoper fra mange land – totalt en tredjedel av verdens biskoper – ber Den hellige stol om å innlede hans helgenkåringsprosess.

17. mai 1992 saligkårer Johannes Paul II Josemaría Escrivá de Balaguer. Ti år senere, 6. oktober 2002, helligkåres Opus Deis grunnlegger på Petersplassen i Roma med en enorm menneskemengde til stede. I prekenen sa paven: ”Følg i hans fotspor og spre i samfunnet, uten å gjøre forskjell på grunnlag av rase, samfunnsklasse, kultur eller alder, bevisstheten om at vi alle er kalt til hellighet.