Hvis du ønsker å gi en donasjon for å støtte utgiftene i forbindelse med helligkåringsprosessen, så klikk på knappen.

Gi en gave

Hva blir donasjonene brukt til?

Bidrag til saligkårings- eller helligkåringsprosesser hjelper til å dekke utgiftene til fordypet hengivenhet til en Guds tjener eller den allered saligkårede, bispedømmets granskningskommisjon, fasen som foregår i Roma, og endelig saligkårings- eller helligkåringsseremonien, i overensstemmelse med reglene som ble godkjent av pave Frans 7. mars 2016. Etter helligkåringsseremonien blir penger som blir til overs brukt til å spre budskapet om den nye helgenen.