Malda Toni Zweifel užtarimu

Prašyti Dievo malonių Dievo tarno užtarimu gali pasitarnauti ši malda.

Opus Dei - Malda Toni Zweifel užtarimu

Asmeninė malda

Dieve, gailestingasis Tėve, pavedęs žmogui puoselėti kūriniją ir taip teikti Tau garbę, Tu suteikei savo tarnui Toni malonę dirbti Tavo akivaizdoje ir su profesionalumu. Padėk ir man teikti Tau garbę savo profesiniu darbu bei savo pavyzdžiu atskleisti daugeliui kasdienio darbo kilnumą ir dievišką prasmę. Teikis išaukštinti savo tarną Toni ir jo užtarimu suteik man šią malonę... (pridėkite savo prašymą) Amen.

Tėve mūsų; Sveika, Marija; Garbė Dievui – Tėvui…

Remdamiesi popiežiaus Urbono VIII dekretais pareiškiame, kad nemėginame paveikti Bažnyčios sprendimo ir kad ši malda nėra skirta viešoms apeigoms.