Malda Pranutės ir Tomo Alvira užtarimu

Malda privačiam naudojimui, prašyti malonių, Dievo tarnų Pranutės ir Tomo Alvira užtarimu.

Opus Dei - Malda Pranutės ir Tomo Alvira užtarimu

Dieve Tėve, Tu suteikei gausių malonių savo tarnams Pranutei ir Tomui, kad puoselėtų krikščionišką gyvenimą savo santuokoje, kasdieniame darbe ir visuomenėje. Sužadink ir mumyse kaskart vis stipresnę Meilę, kad vis giliau suvoktume ir atskleistume aplinkiniams ištikimybės bei santuokinės meilės didybę. Teikis išaukštinti savo tarnus ir jų užtarimu suteik šią malonę … (pridėkite savo prašymą). Amen.

Tėve, mūsų; Sveika, Marija; Garbė Dievui – Tėvui…

Remdamiesi popiežiaus Urbono VIII dekretais pareiškiame, kad nemėginame paveikti Bažnyčios sprendimo ir kad ši malda nėra skirta viešoms apeigoms.