Opus Dei rėmėjai

Opus Dei rėmėjai - tai vyrai ir moterys, kurie padeda prelatūros apaštalavimui savo malda, jei yra tikintys, bei savo darbu ar labdara.

Jie nėra Opus Dei nariai, bet gauna dvasinę naudą, Bažnyčios teikiamą bendradarbiaujantiems su Opus Dei, ir pelno prelatūros tikinčiųjų maldą už juos. Jei nori, ir patys gali dalyvauti dvasinio ugdymo renginiuose, kuriuos siūlo prelatūra.

Tarp Opus Dei rėmėjų, be daugelio katalikų vyrų ir moterų bei kitų konfesijų krikščionių, yra taip pat kitų religijų žmonių ir nemažai netikinčiųjų, trokštančių dalyvauti ir bendradarbiauti įgyvendinant įvairias prelatūros iniciatyvas.