Malda Lauritos ir Eduardo Ortiz užtarimu

Prašyti Dievo malonių Lauritos ir Eduardo užtarimu gali pasitarnauti ši malda (privačiam naudojimui).

Gailestingasis Dieve Tėve, Tu suteikei savo tarnams Laurai ir Eduardo gausių malonių gyventi krikščioniškomis dorybėmis vykdant šeimynines ir profesines pareigas. Padėk ir man tapti Tavo ramybės ir džiaugsmo įrankiu pasaulyje. Teikis išaukštinti savo tarnus ir jų užtarimu suteik man šią malonę (pridėkite savo prašymą). Amen.

Tėve mūsų; Sveika, Marija; Garbė Dievui – Tėvui…

Remdamiesi popiežiaus Urbono VIII dekretais pareiškiame, kad nemėginame paveikti Bažnyčios sprendimo ir kad ši malda nėra skirta viešoms apeigoms.


Norint papasakoti apie gautas malones, kreipkitės adresu: Opus Dei prelatūra, Jogailos g. 7-14, LT-01116 Vilnius. El. paštas: vilnius@opusdei.org arba pasinaudokite skiltimi „Pranešti apie gautąją malonę“ šio puslapio viršutiniame dešiniajame kampe.