Dora del Hoyo

Gimė 1914 m. Boca de Huergano (Leon, Ispanija). 1946 m. persikėlė į Romą dirbti pirmojo „Opus Dei“ centro Italijos sostinėje administracijoje. Jos palaikai ilsisi Prelatūros Taikos Švč. Mergelės Marijos Bažnyčios kriptoje.

Sausio 12 d. šv. Eugenijaus bazilikoje Opus Dei prelatas monsinjoras Javieras Echevarria koncelebravo iškilmingas šv. Mišias už Dora del Hoyo. Šv. Mišiose dalyvavo tikintieji iš visų kontinentų.

Dora del Hoyo gimė 1914 m. Boca de Huergano (Ispanija). Būdama 29 metų Madride Moncloa bendrabučio administracijoje susipažino su Opus Dei. Ji yra pirmoji moteris, paprašiusi būti priimta į Opus Dei, kurios profesinis darbas - rūpintis prelatūros centrų namų ruoša. Dora įstojo į Opus Dei 1946 m. kovo 18 d. Bilbao mieste, kur persikėlė, norėdama padėti Abando bendrabučio veiklos pradžioje.

Šv. Josemarios kvietimu 1946 m. gruodžio 27 d. Dora persikėlė į Romą dirbti prelatūros būstinės buities darbų srityje ir padėti ugdant tuos, kurie turėjo išmokti kompetetingai atlikti namų ruošos darbus. Nuo tada Dora gyveno Romoje ir šv. Josemariai teikė neįkainojamą pagalbą Italijoje, o taip pat Anglijoje, Prancūzijoje ir Airijoje.

Po šv. Josemarios mirties savo profesine veikla ir toliau prisidėjo prie jaunų moterų iš įvairių pasaulio šalių ugdymo, taip būdama parama pirmajam Opus Dei steigėjo įpėdiniui monsinjorui Alvaro del Portillo.

Kriptoje

Dėl savo kompetencijos ir pasiaukojimo darbe Dora yra žinoma daugiau negu 50 šalių ir yra labai vertinama tų, kurie gerbia šv. Josemarią. Todėl dabartinio Opus Dei prelato monsinjoro Javiero Echevarrios nurodymu Doros palaikai ilsisi Prelatūros Taikos Švč. Mergelės Marijos Bažnyčios kriptoje, netoli šv. Josemarios ir monsinjoro Alvaro del Portillo palaikų.

Taip daugelis ją pažinusių ir besižavinčių jos įnašu Opus Dei galės išreikšti pagarbą ir dėkingumą.