TEMA 39. Molitva

TEMA 39. Molitva

Molitva je apsolutno potrebna za duhovni život. Ona je poput disanja koje omogućuje da se duhovni život razvija. U molitvi se postvaruje vjera u...

Tema 2. Objava

Tema 2. Objava

Sažeci kršćanske vjere. Bog je htio objaviti samog sebe kao osobno Biće kroz povijest spasenja. On je podigao i usmjerio ljude da budu čuvari njegove...

Tema 25: Ženidba

Tema 25: Ženidba

Sažeci kršćanske vjere. Intimno međusobno zajedništvo života i ljubavi između muža i žene je sveto, i uspostavljeno je na temelju zakona koje je donio...