Komentar Evanđelja: Primi Duha Svetoga

Evanđelje subote XXVIII tjedna kroz godinu i komentar.

Opus Dei - Komentar Evanđelja: Primi Duha Svetoga

Evanđelje Lk 12, 8-12

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima: »Tko se god prizna mojim pred ljudima, i Sin Čovječji priznat će se njegovim pred anđelima Božjim. A tko mene zaniječe pred ljudima, bit će zanijekan pred anđelima Božjim.«

»I tko god rekne riječ na Sina Čovječjega, oprostit će mu se. Ali tko pohuli protiv Duha Svetoga, neće mu se oprostiti.«

»Nadalje, kad vas budu dovodili pred sinagoge i poglavarstva i vlasti, ne budite zabrinuti kako ćete se ili čime braniti, što li reći! Ta Duh Sveti poučit će vas u taj čas što valja reći.«


Komentar

Danas u Evanđelju čitamo neke Isusove riječi koje mogu postaviti pitanja onima koji ih čitaju: "tko pohuli protiv Duha Svetoga, neće mu se oprostiti."

Gospodnja riječ ogromne je dubine i teško je razumljiva. U svakom slučaju, naglašava središnju ulogu Duha Svetoga. Kao što Katekizam Katoličke Crkve uči: "naše rođenje u božanski život dano nam je u Duhu Svetom" [1].

Primiti Duha Svetoga znači pozdraviti život. Odbiti Duha Svetoga znači odbaciti život. Ne radi se o tome da Gospodin ne oprašta, već se odbacivanjem Njega odbacuje spasenje.

I primajući Duha Svetoga, prima se spasenje. Kao što je sveti Ivan XXIII jednom rekao: "O, svaki od svetih je remek-djelo milosti Duha Svetoga!" [2].

Upotrijebimo savjet svetog Josemarije: "Budite u kontaktu sa Duhom Svetim - Velikim Neznancem - On je taj koji će vas posvetiti" [3].

On je, kako nam Isus kaže, onaj koji nas svemu uči: "Duh Sveti poučit će vas u taj čas što valja reći.“

Duh Sveti nas vodi kroz život tako da se borimo da učinimo najveće dobro koje možemo. Jer kako poučava sveti Pavao: „ljubav Božja izlila se u naša srca po Duhu Svetom koji nam je dan“ (usp. Rim 5: 5). Najčešći način izvedbe su njegove inspiracije koje se čuju u intimnosti srca. Mnogo puta to će biti sitnice: malo mrtvljenja, osmijeha, dobrog završetka posla itd. Na taj nas način vodi do punine kršćanskog života.

[1] Katekizam Katoličke Crkve 694.

[2] Ivan XXIII., 5. lipnja 1960.

[3] Sveti Josemaría, Put, 57.

  • Javier Massa // Photo: Rosalind Chang - Unsplash