Komentar Evanđelja: Budite veliki u Kraljevstvu Nebeskom

Evanđelje srijede X. tjedna kroz godinu i komentar.

Opus Dei - Komentar Evanđelja: Budite veliki u Kraljevstvu Nebeskom

Evanđelje Mt 5, 17-19

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima: »Ne mislite da sam došao ukinuti Zakon ili Proroke. Nisam došao ukinuti, nego ispuniti. Zaista, kažem vam, dok ne prođe nebo i zemlja, ne, ni jedno slovce, ni jedan potezić iz Zakona neće proći, dok se sve ne zbude. Tko dakle ukine jednu od tih, pa i najmanjih zapovijedi i tako nauči ljude, najmanji će biti u kraljevstvu nebeskom. A tko ih bude vršio i druge učio, taj će biti velik u kraljevstvu nebeskom.«


Komentar

Isus nas uči višegodišnjoj vrijednosti Starog zavjeta jer je on Božja riječ i ima božansku vlast.

Istodobno proglašava viši zakon koji je zakon ljubavi, zakon Duha koji odjekuje u svakom ljudskom srcu: „Nisam došao ukinuti zakon ili proroke, već im dati njihovu puninu."

Uči nas da je došao definitivno objaviti Božji zakon. Sve čini svojim propovijedanjem, a prije svega prinosom na križu.

Tako Isus poučava kako izvršavati Božju volju. Bit će velik onaj tko to provodi i, naprotiv, bit će najmanji koji to ne poštuje. „Tko dakle ukine jednu od tih, pa i najmanjih zapovijedi i tako nauči ljude, najmanji će biti u kraljevstvu nebeskom. A tko ih bude vršio i druge učio, taj će biti velik u kraljevstvu nebeskom“.

Gospodnji zakon je zakon slobode, jer je zakon ljubavi, a u ljubavi čak i najmanja stvar ima ogromnu važnost. Tako je učio sveti Josemaría u Putu: „Velike duše uzimaju u obzir male stvari“ [1].

[1] Sveti Josemaría, Put, 818

  • Javier Massa // 123ducu - Getty Images Signature