Komentar Evanđelja: Isusova tajna

Evanđelje utorka prvog tjedna kroz godinu i komentar.

Opus Dei - Komentar Evanđelja: Isusova tajna

Evanđelje Mk 1, 21-28

U gradu Kafarnaumu Isus u subotu uđe u sinagogu i poče naučavati. Bijahu zaneseni njegovim naukom. Ta učio ih je kao onaj koji ima vlast, a ne kao pismoznanci.

A u njihovoj se sinagogi upravo zatekao čovjek opsjednut nečistim duhom. On povika: »Što ti imaš s nama, Isuse Nazarećanine? Došao si da nas uništiš? Znam tko si: Svetac Božji!«

Isus mu zaprijeti: »Umukni i iziđi iz njega!« Nato nečisti duh potrese njime pa povika iz svega glasa i iziđe iz njega. Svi se zaprepastiše te se zapitkivahu: »Što li je ovo? Nova li i snažna nauka! Pa i samim nečistim dusima zapovijeda, i pokoravaju mu se.« I pročulo se odmah o njemu posvuda, po svoj okolici galilejskoj.


Komentar

Isus u Kafarnaumu propovijeda i čini čuda. Ovdje vidimo da je poruka koju je on prenosio predstavljena iznenađujućom snagom, tako da Gospodin brzo postaje poznata ličnost, ostavljajući bez riječi one koji ga slušaju.

Ovom su mu prilikom doveli osobu koja je opsjednuta demonima i koja odmah prepoznaje da je Isus Bog, a kao odgovor od Gospoda dobiva neke tupe riječi: Šuti i izađi iz njega. Kroz cijelo Evanđelje svetog Marka ponovno ćemo utvrditi da Isus želi da se čuva "tajna" o njegovu pravom identitetu (usp. Mk 1, 25.34.44; 3.12; 5.43; 7, 24.36; 8, 26,30; 9,9).

Koja je Isusova namjera nametnula ovu šutnju? Možemo ga razumjeti ako uzmemo u obzir da đavao od prvog trenutka pokušava usmjeriti Isusa prema ljudskoj logici postizanja uspjeha silom i spektaklom, dok Gospodin zna da su patnja i poniženje križa temeljni dio njegove zadaće.

Isus ne dopušta da ga nadvlada iskušenje lakog puta. Zna da ako želi pobijediti vraga, ne smije se zabavljati cvijećem na cesti, treba ići izravno u susret tami patnje i smrti, kako bi nam pokazao da je i u tim nepovoljnim okolnostima Božje svjetlo još uvijek prisutno i da nas ne napušta.

Danas đavao nastavlja djelovati na isti način i pokušava nas svim sredstvima odvratiti od poziva na koji nas je Gospodin pozvao. Još jednom, Isus nas uči da ne treba ulaziti u dijalog s iskušenjem, već sve odmah prekinuti odlučnom šutnjom! Uvijek kada je potrebno.

  • Martín Luque // Darwel - Getty Images Pro