Komentar Evanđelja: Sol i svjetlo

Evanđelje utorka X. tjedna kroz godinu i komentar.

Opus Dei - Komentar Evanđelja: Sol i svjetlo

Evanđelje Mt 5,13-16

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima:

»Vi ste sol zemlje. Ali ako sol obljutavi, čime će se ona osoliti? Nije više ni za što, nego da se baci vani da ljudi po njoj gaze. Vi ste svjetlost svijeta. Ne može se sakriti grad što leži na gori. Niti se užiže svjetiljka da se stavi pod sud, nego na svijećnjak da svijetli svima u kući. Tako neka svijetli vaša svjetlost pred ljudima da vide vaša dobra djela i slave Oca vašega koji je na nebesima.«


Komentar

„Vi ste sol zemlje. Vi ste svjetlosvijeta".

Isus se obraća ljudima koji ga slušaju na takav način da ga razumiju. Koristi slike koje su im vrlo poznate: sol i svjetlost.

Sol čuva hranu od kvarenja. Gospodin očituje da njegovi učenici moraju svjedočiti o Bogu na ovom svijetu odražavajući to u svom životu. Izražavanje ljubavi prema Bogu među ljudima svojim dobrim djelima.

Svjetlost je neophodna za život, za sve. Svjetlo je postavljeno u svijećnjak kako bi osvijetlilo sve u kući. Dakle, Isusov učenik mora biti svjetlo koje svojim ponašanjem drugima ukazuje na pravi način.

Sveti Josemaría kaže: „Kako Učitelj želi, morate biti - dobro uključeni u ovaj svijet, u kojem živimo, i u sve aktivnosti ljudi - sol i svjetlost. —Svjetlost, koja osvjetljava umove i srca; sol koja daje okus i čuva od kvarenja. Iz tog razloga, ako vam nedostaje apostolska revnost, postat ćete strašljivi i beskorisni, razočarat ćete druge i vaš će život biti apsurdan”[1].

Biti sol i svjetlost tako da ljudi vide „vaša dobra djela i slave Oca vašega koji je na nebesima“. Bog se želi predstaviti u svijetu kroz kršćane: da oni budu kršćani u mjestima u kojima razvijaju svoj obiteljski život, svoj profesionalni život, itd. Neka vaše ponašanje bude takvo da se dogodi ono što je sveti Josemaría napisao na Putu: „Volio bih da su vaša smirenost i vaš razgovor takvi da svatko može reći kad vas vidi ili čuje kako govorite: ovaj čita život Isusa Krista“ [2].

Visoko je cilj koji nam Gospodin predlaže. Gospodin mnogo očekuje od kršćana, ali veća je milost koju nam Uskrsli daje kako bismo mogli uzvratiti. Uskrsli nam daje da molitvom i sakramentima možemo biti sol i svjetlost. Na taj način, solju i svjetlošću živog Krista, povedemo mnoge duše u nebo.

[1] Sveti Josemaría, Kovačnica, 22.

[2] Sveti Josemaría, Put, 2.

  • Javier Massa // OlgaMiltsova - Getty Images Pro