Komentar Evanđelja: Isus te čeka

Evanđelje ponedjeljka XXIV. tjedna kroz godinu i komentar.

Opus Dei - Komentar Evanđelja: Isus te čeka

Evanđelje Lk 7, 1-10

U ono vrijeme: Pošto Isus dovrši sve svoje besjede narodu, uđe u Kafarnaum. Nekomu satniku bijaše bolestan sluga, samo što ne izdahnu, a bijaše mu veoma drag. Kad je satnik čuo za Isusa, posla k njemu starješine židovske moleći ga da dođe i ozdravi mu slugu. Kad oni dođoše Isusu, usrdno ga moljahu: »Dostojan je da mu to učiniš jer voli naš narod, i sinagogu nam je sagradio.«Isus se uputi s njima. I kad bijaše već kući nadomak, posla satnik prijatelje s porukom: »Gospodine, ne muči se. Nisam dostojan da uđeš pod krov moj. Zato se i ne smatrah dostojnim doći k tebi. Nego – reci riječ da ozdravi sluga moj. Ta i ja, premda sam vlasti podređen, imam pod sobom vojnike pa reknem jednomu: 'Idi!' – i ode, drugomu: 'Dođi!' – i dođe, a sluzi svomu: 'Učini to!' – i učini.«

Čuvši to, zadivi mu se Isus pa se okrenu mnoštvu koje je išlo za njim i reče: »Kažem vam, ni u Izraelu ne nađoh tolike vjere.« Kad se oni koji su bili poslani vratiše kući, nađoše slugu zdrava.


Komentar

Tko je bio taj satnik? Vjerojatno je bio poganin jer je pripadao rimskom narodu koji je okupirao Izrael. Mogao je imati predrasude da pristupi Gospodinu. Kako će me primiti ako je Židov, a ja Rimljanin? Mogao je imati i ljudskog suzdržavanja: što će moji suborci misliti ako se približim židovskom rabinu? Zato šalje starješine, a zatim i prijatelje.

Ono što ga na prvu približava Gospodinu je ljubav. On voli svog bolesnog slugu i ta ga naklonost tjera da nadvlada moguće ljudsko suzdržavanje. Isus sluša starješine i prijatelje, čudi se i uzvikuje: čak ni u Izraelu nisam našao tako veliku vjeru.

Kakva divna pohvala!

Neka nas Gospodin pohvali za našu vjeru. Ta se vjera očituje na više načina. Neka nas pohvali jer očitujemo svoju vjeru u njega, jer ga svaki dan tražimo u Kruhu i u Riječi i zato što ga tražimo u drugima. Isus me čeka u ovoj osobi, čeka da se prema njoj odnosim s ljubavlju, kako bih ju znao opravdati, kako bih je razumio itd.

Kad Isus pronađe tu vjeru, kada računamo na Njega, On nam dolazi pomoći. „Sluge su našle slugu zdravog." Isus nam daje svoju milost da ga sretnemo u drugima.

  • Javier Massa // Photo: Akhil Mane, Unsplash