Number of articles: 42

Ljubav - ujedno ljudska i božanska

Razmatranja na božansku i ljudsku ljubav tijekom ove Godine obitelji koja završava 26. lipnja.

Sažeci kršćanske vjere

TEMA 1. Postojanje Boga

Sažeci kršćanske vjere. Možemo li postojanje Boga shvatiti samo razumom? Postoji nekoliko glavnih putova za shvaćanje postojanja Boga? Mogu li savjest i ljudska sloboda biti putovi osobnom Bogu koji nas voli? Ovo su neka pitanja o kojima se raspravlja u ovom sažetku katoličkog učenja.

Sažeci kršćanske vjere

Tema 2. Objava

Sažeci kršćanske vjere. Bog je htio objaviti samog sebe kao osobno Biće kroz povijest spasenja. On je podigao i usmjerio ljude da budu čuvari njegove objavljene riječi. Kroz te je ljude pripremio svijet za utjelovljenje svoje Riječi, Isusa Krista.

Sažeci kršćanske vjere

Tema 3: Nadnaravna vjera

Sažeci kršćanske vjere. Krepost vjere je nadnaravna krepost koja se temelji na čvrstom prihvaćanju onoga što nam je Bog objavio.

Sažeci kršćanske vjere

Tema 4: Božja narav i njegovo djelovanje

Božja moć nije ograničena ni u prostoru ni u vremenu, i zato je njegovo stvaralačko djelovanje apsolutni dar: to je ljubav.

Sažeci kršćanske vjere

Tema 5: Presveto Trojstvo

Sažeci kršćanske vjere. Bog je jedan, ali postoje tri Osobe, koje su vječne jer su od iste božanske tvari.

Sažeci kršćanske vjere

Tema 6: Stvaranje

Sažeci kršćanske vjere. Stvaranje je prvi odgovor na čovjekova temeljna pitanja glede vlastita podrijetla i vlastite svrhe.

Sažeci kršćanske vjere

Tema 7: Uzvišeni nadnaravni sklad i iskonski grijeh

Prilikom stvaranja prvog čovjeka i žene Bog ih postavlja u stanje svetosti i izvorne pravednosti. Također im je omogućeno sudioništvo u božanskom životu ispravnom upotrebom njihove slobode.

Sažeci kršćanske vjere

Tema 8: Isus Krist, pravi Bog i pravi čovjek

Isus Krist uzeo je na se ljudsku narav i ostao istinski Bog. On je pravi Bog i pravi čovjek.

Sažeci kršćanske vjere

Tema 9: Utjelovljenje

To što je Bog Sin, Druga Osoba Svetog Trojstva, poprimio ljudsku prirodu djelo je sve tri božanske Osobe. Utjelovljenje je Utjelovljenje Boga Sina, ne Oca niti Duha Svetoga. Unatoč tomu, Utjelovljenje je djelo cijelog Trojstva.

Sažeci kršćanske vjere