Number of articles: 60

Što je molitva? Čuje li nas Bog i odgovara li nam?

Isus nas u Novom zavjetu uči kako izgraditi odnos s Bogom, našim Ocem. Kroz stoljeća su se molili bezbrojni ljudi. Ali ponekad nismo sigurni kako se obratiti Bogu, niti hoće li nas poslušati.

Sažeci kršćanske vjere

Što je korizma?

Što je korizma? Što je obraćenje i kako možemo izraziti želju za njim? Evo nekoliko često postavljanih pitanja o korizmi koja će vam pomoći da dublje uđete u značenje ovog liturgijskog vremena.

Sažeci kršćanske vjere

Mjesečne duhovne obnove za mlade

Mjesečne duhovne obnove su sredstvo za odgoj mladih u vjeri. Obnove, zajedno s drugim tradicionalnim načinima formacije koje Opus Dei provodi, dio je sveobuhvatnog plana formacije koji je sveti Josemaría osmislio za ovo djelo s mladima koje je nazvao „Djelom svetog Rafaela”.

Sažeci kršćanske vjere

Tema 1: Čežnja za Bogom

U dubini ljudske duše nailazimo na čežnju za srećom koja upućuje na nadu za domom, za vječnom domovinu. Pripadamo ovom svijetu, ali čeznemo za vječnim, čeznemo za Bogom. Za Bogom kojeg možemo sa sigurnošću spoznati kao počelo i kraj svemira i kao konačno dobro, počevši od svijeta i čovjeka.

Sažeci kršćanske vjere

Tema 12: Inkarnacija

Isus je Jedini Božji Sin koji je postao čovjekom poradi našeg spasenja. On je savršeni Bog i savršeni čovjek: uzeo je naš materijalno-tjelesni način postojanja, podložan mnogim potrebama, da nas spasi od naših grijeha. Sveta Marija je doista Majka Božja jer Onaj koga je ona kao čovjeka začela, djelovanjem Duha Svetoga, nije nitko drugi doli vječni Sin Očev.

Sažeci kršćanske vjere

Tema 13: Muka, smrt i uskrsnuće Isusa Krista

Isus je slobodno prihvatio fizičke i moralne patnje koje se proizišle iz nepravde grešnika. Kristov križ je prije svega očitovanje velikodušne ljubavi Trojstva prema ljudima, ljubavi koja nas spašava. Otajstvo križa, prisutno u sakramentima, vodi nas prema novom životu. Isusovim uskrsnućem Bog je navijestio novi život, život budućeg svijeta, i dopustio je da on bude dostupan ljudima.

Sažeci kršćanske vjere

Tema 14: Duh Sveti i njegovo djelovanje u Crkvi

Djelovanje Duha Svetoga ostvaruje se u Crkvi po sakramentima. Obično kažemo da je Duh Sveti poput duše Crkve jer u njoj ima neke od funkcija koje duša ima u tijelu: osnažuje ju, potiče na poslanje, ujedinjuje u ljubavi. On je nutarnji učitelj koji govori u srcu čovjeka, otkriva mu Božje tajne, daje mu razlučiti što je Bogu milo.

Sažeci kršćanske vjere

Tema 2: Razlog Objave

U čovjeku postoji prirodna želja da potpuno spozna Boga, ali tu želju ne može ostvariti bez Božje pomoći. Bog se objavio kao osobno i trojstveno biće kroz „povijest spasenja” koja je sabrana u Bibliji. Ovom objavom Bog želi ljudima ponuditi mogućnost da žive u zajedništvu s njim, kako bi mogli sudjelovati u njegovim dobrima i njegovom životu i tako postići sreću.

Sažeci kršćanske vjere

Tema 3: Razvoj Objave

Bog se čovjeku malo-pomalo objavljivao i njegova objava je kulminirala utjelovljenjem. Krist je ustanovio Crkvu, koja čuva uspomenu na njega i prikazuje ga kao onoga koji je, nakon što je živio na ovom svijetu, uskrsnuo i zauvijek ostao među nama. A tu zadaću, nadahnuta Duhom Svetim, vrši čuvanjem Božje riječi, sabrane u Svetom pismu, usmenom Predajom i poučavanjem kako kršćanski živjeti u svakom vremenu (Magisterij).

Sažeci kršćanske vjere

Tema 4: Bog Stvoritelj

Stvaranje je otajstvo vjere i razumu dostupna istina. Bog je sve stvorio »ne da poveća svoju slavu, nego da je pokaže i priopći«. Spoznaja i divljenje božanskoj moći, mudrosti i ljubavi vode čovjeka do stava poštovanja, klanjanja i poniznosti, do toga da živi u Božjoj prisutnosti znajući da je on njegovo dijete.

Sažeci kršćanske vjere