Sveti Otac održao govor sudionicima radionice Novo millennio ineunte

U subotu 17. ožujka 2001. Sveti se Otac susreo sa sudionicima radionice Novo millennio ineunte koju je organizirala prelatura Opus Dei. Donosimo prijevod Papina govora s talijanskog jezika.

Subota 17. ožujka 2001. 

Draga braćo i sestre,

1. Dobrodošli! Srdačno pozdravljam svakoga od vas, svećenika i laika, koji ste se okupili u Rimu kako biste proveli nekoliko dana razmišljajući o apostolskom pismu Novo millennio ineunte i o planovima koje sam u njemu istaknuo za buduću evangelizaciju. Posebno pozdravljam vašega prelata, biskupa Javiera Echevarríu, koji je organizirao ovaj susret sa svrhom osnaženja službe Prelature pojedinim crkvama, u kojima je ona vjerno prisutna.

Vi ovdje predstavljate dijelove od kojih je Prelatura organski izgrađena, a to su svećenici i vjernici laici, muškarci i žene, vođeni svojim Prelatom. Ta hijerarhijska priroda

Opusa Dei, ustanovljena Apostolskom konstitucijom kojom sam Prelaturu uspostavio (cf. Apos. konst. Ut sit, 28. studenog 1982), nudi početnu točku za pastoralno razmišljanje o velikom broju praktičnih primjena.

Prije svega, želim naglasiti da članstvo vjernika laika u njihovim crkvama i u Prelaturi u koju su uključeni omogućuje posebnu misiju Prelature - da se združi s evangelizacijskim naporima svake pojedine crkve, kao što je predviđeno Drugim vatikanskim koncilom, u traženju oblika osobne prelature.

Životno zajedništvo svećenika i laika jedno je od onih privilegiranih područja u kojima će pastoralne aktivnosti zaživjeti i biti osnažene te označene kao „novi dinamizam" (cf. apost. pismo Novo millennio ineunte, br. 15) koji nas sve potiče od proslave Velikog jubileja. S tim u vezi trebamo se prisjetiti važnosti te "duhovnosti komunikacije" naglašene Apostolskim pismom (isto, br. 42-43).

2. Laici, utoliko što su kršćani obvezni su ispunjavati misijski apostolat.. Njihove konkretne sposobnosti u raznim društvenim djelatnostima prije svega su sredstvo koje im je Bog povjerio kako bi omogućili da "Kristova objava dosegne ljude, oblikuje zajednice, i ima dubok i prodoran utjecaj, posredstvom svjedočenja evanđeoskih vrijednosti u društvu i kulturi" (isto, br. 29). Laici bi trebali biti ohrabreni na to da svoje znanje aktivno stave u službu "novih granica" koje se pokazuju kao velik izazov za spasiteljsku prisutnost Crkve u svijetu.

Njihovo izravno svjedočenje u svim područjima pokazat će kako najviše ljudske vrednote mogu doseći svoju puninu samo u Kristu.

Njihov apostolski zanos, bratsko prijateljstvo i podupirujuća ljubav omogućit će im da pretvore dnevne društvene odnose u prilike za buđenje one žeđi u drugima koja je prvi uvjet za spasiteljski susret s Kristom.

Svećenici, sa svoje strane, izvršavaju nenadomjestivu i primarnu ulogu: pomoći ljudima, jednom po jednom, -putem sakramenata, propovijedanja i duhovnog vodstva-, kako bi se otvorili daru milosti. Duhovnost zajednice vrednovat će maksimalno ulogu svakoga crkvenog čimbenika.

3. Pozivam vas, dragi prijatelji, da u svim svojim poslovima ne zaboravite središnju točku jubilejskog iskustva: susret s Kristom. Jubilej je bio trajna, nezaboravljiva kontemplacija Kristova lica, vječnoga Sina, Boga i čovjeka, raspetoga i uskrsloga. Tražili smo ga na hodočašću prema vratima koja za čovjeka otvaraju put prema raju. Iskusili smo njegovu slatkoću u vrlo ljudskom i božanskom djelu oprosta grešnici. Vidjeli smo ga kao brata svim muškarcima i ženama, obnovljenima u jedinstvo darom spasonosne ljubavi. Žeđ za duhovnošću koja se javlja u našem društvu može biti jedino utažena Kristom.

"Ne, nećemo biti spašeni formulom, nego osobom, a sigurnost koju nam daje jest: Ja sam s vama" (Apos. pismo Novo millennio ineunte, br. 29). Za svijet, za svu našu braću i sestre, mi kršćani moramo otvoriti put koji vodi Kristu. "Lice tvoje, o Jahve, ja tražim" (Ps 27 [26]: 8). Ta je težnja često bila na usnama svetog Josemarije, čovjeka koji je žeđao za Bogom i stoga bio velik apostol. On je napisao "Isus mora biti svrha naših nastojanja, ljubav našega srca, tema naših razgovora, uzor naših postupaka" (Put, 271).

4. Vrijeme je da otklonimo sav strah u stranu i izvršimo odvažne apostolske ciljeve. Duc in altum! (Lk 5: 4). Kristov poziv potiče nas da se otisnemo na pučinu i da gajimo ambiciozne snove o osobnoj svetosti i apostolskoj plodnosti.

Apostolat uvijek proistječe iz unutarnjeg života, također i iz djelovanja, ali djelovanja iz ljubavi. A izvor ljubavi uvijek leži u najdubljoj dimenziji osobe, tamo gdje čujemo Kristov glas koji nas zove da se s njim otisnemo na pučinu. Neka svatko od vas primi taj Kristov poziv i odgovori na njega novom velikodušnošću svakoga dana. 

S tom željom, dok povjeravam vašu privrženost molitvi, radu i svjedočenju Marijinu posredovanju, odano vam dajem svoj blagoslov.

L'Osservatore Romano – 28. ožujka 2001