Sveta misa u čast sv. Josemarije u Sarajevu

Po drugi puta se održava sveta misa u čast sv. Josemarije u Sarajevu.

U nedjelju 26. lipnja, u 18.00 sati u crkvi Sv. Josipa na Marindvoru u Sarajevu, održat će se sveta misa u čast osnivača Opusa Dei, svetog Josemarije Escrive.