Protokol za rješavanje institucionalnih pritužbi Prelaturi

Protokol Prelature Opus Dei

Kako bi promicala procese ozdravljenja u slučaju ozbiljnih i razumnih pritužbi institucionalne prirode, Prelatura ima protokol djelovanja koji trenutno predviđa sljedeće:

1) Žalbe će se razmatrati u zemlji na koju se odnose činjenice.

2) Tamo gdje se to smatra prikladnim, regionalni vikar je uspostavio ured za liječenje i rješavanje nadležan za ove okolnosti.

3) Pritužbu treba uputiti uredima regionalnog vikara dotične regije kontaktiranjem koordinatora putem sljedeće adrese e-pošte: slusamo.hr@opusdei.org