Prelatovo pismo (5. siječnja 2020.)

Na početku nove godine mosignor Fernando Ocáriz traži da obnovimo svoju vjeru u Božju ljubav prema nama.

Pastoralna pisma i poruke
Opus Dei - Prelatovo pismo (5. siječnja 2020.)

Predragi! Neka mi Isus čuva moje kćeri i sinove!

Na početku nove godine sigurno ćete se sjetiti riječi svetog Josemarije: „Nova godina, nova borba!“ to je borba koja zaista iziskuje naš vlastiti trud, ali iznad svega božansku milost. Razmatrajmo prispodobu o sijaču sa željom da budemo „dobra zemlja“ (Mt 13:8) za primanje Božjih darova, sjemena koje rađa obilatim plodovima. Isus nam taj dar nudi svakoga dana u Euharistiji.

U sinagogi u Kafarnaumu naš je Gospodin rekao: „Zaista, zaista, kažem vam:

ako ne jedete tijela Sina Čovječjega i ne pijete krvi njegove, nemate života u sebi!” (Iv 6:53). Dobar način za započeti ovu godinu mogao bi biti obnavljanje, dublje i s većom zahvalnošću, vjeru u Božju ljubav prema nama (usp. 1 Iv 4:16) koja se sakramentalno vidi u Euharistiji. Tako će naša borba da budemo „dobra zemlja“ koje prima sjeme postati učinkovita.

Okrenimo se Kristu koji nas, usprkos našoj malenosti, želi ispuniti obnovljenom učinkovitosti i radosti.

S ljubavlju vas blagoslivlja vaš Otac,


Rim, 5. siječnja 2020.