Prelatovo pismo (30. siječnja 2021.)

Monsignor Ocáriz nas poziva da svojim molitvama podržimo projekt poboljšanja upravljanja i poticanja apostolskih djelatnosti Prelature.

Pastoralna pisma i poruke
Opus Dei - Prelatovo pismo (30. siječnja 2021.)

Predragi! Neka mi Isus čuva moje kćeri i sinove!

Ovim pismom želim s vama podijeliti jedan projekt kako bi vaša molitva izravno mogla doprinijeti njegovoj realizaciji.

Proteklih mjeseci smo razmišljali o situaciji raznih okruga Prelature u cilju projekta poboljšanja upravljanja i poticanja apostolskih djelatnosti, slijedeći preporuke prošlog Generalnog kongresa (usp. Pastoralno pismo, 14.2.2017., br. 13 i 15).

Zahvaljujući Bogu i poticaju svetog Josemaríje i prvoj dvojici njegovih nasljednika, Djelo stabilno radi u šezdeset i osam zemalja. Zato smo vrlo zahvalni Bogu koji nas ne prestaje pratiti i blagoslivljati. Gospodinu zahvaljujemo i dok promatramo ostvareni rad u ove zadnje četiri godine.

Istovremeno smo svjesni izazova koje suvremeno društvo postavlja za život i širenje kršćanstva u svim krajevima. Svi imamo više ili manje iskustva sa situacijama koje na nekim mjestima otežavaju apostolat. Iako se na brojnim mjestima čini mnogo dobra, željeli bismo da Gospodin računa na više ruku koje surađuju kako bi radost Evanđelja stigla do zadnjeg kutka zemlje. Ni nesrazmjer ljepote poziva, apostolskog poslanja i naših osobnih ograničenja niti izvanjske poteškoće, nisu razlog za slabljenje naše nade i naše radosti u služenju Bogu, Crkvi i svijetu.

S druge strane, danas je vrlo pozitivno to što se jednostavno može komunicirati i kretati među gradovima i zemljama, a to omogućava smanjivanje broja organizacijskih i upravljačkih struktura. Jasno je da se to smanjivanje struktura treba provesti bez da se mijenja njihova priroda,jer „nije u našim rukama izostaviti, skratiti ili promijeniti bilo što od onoga što se odnosi na duh i organizaciju Djela“ (Instrukcija, 19.3.1934.g.,br. 20).

To smanjivanje broja struktura (koje je proučavalo Savjetodavno vijeće i Generalno vijeće), omogućit će veću pokretljivost i učinkovitost u radu te više pažnje u brizi za ljude i za apostolat svakog pojedinca u vlastitom profesionalnom, obiteljskom i društvenom okruženju, uz obrazovne aktivnosti koje provode centri Prelature.

To će zahtijevati djelomičnu teritorijalnu reorganizaciju. Na primjer, ako u neke dvije zemlje sada za upravljanje postoje dvije Komisije i dva Savjetodavna vijeća, ispitat će se bi li bilo učinkovitije, uz postojeća sredstva i imajući u vidu stečeno iskustvo prošlih godina, imati jednu Komisiju i jedno Savjetodavno vijeće za ta dva teritorija, zadržavajući sve njihove apostolske inicijative. To se već ostvarilo ujedinjavanjem Hrvatske i Slovenije. Jasno je da će se za daljnje definiranje te reorganizacije uvažavati mišljenja dotičnih Komisija i Savjetodavnih vijeća te će se ostvarivati postepeno.

Oslanjam se na vašu molitvu, zalaganje i osobnu inicijativu svakog pojedinca kako bismo oživotvorili poruku našega Oca u našem vremenu. Preporučimo taj projekt majčinskom zagovoru Svete Marije i također– osobito ove godine – Svetoga Josipa.

Svom ljubavlju vas blagoslivlja,

Vaš Otac

Rim, 30. siječnja 2021.