Prelatova poruka vezano uz "Preadicate Evangelium"

U ovoj poruci, monsignor Fernando Ocáriz piše o novoj apostolskoj konstituciji "Praedicate Evangelium," koja reorganizira rimsku kuriju.

Predragi! Neka mi Isus čuva moje kćeri i sinove!

Možda ste čuli da je jutros papa Franjo donio Apostolsku konstituciju
Praedicate Evangelium koja reorganizira Rimsku kuriju i za koju vas pozivam da molite. Među brojnim promjenama uspostavlja se i da osobne prelature pripadaju pod Dikasterij za kler.

To mijenja uobičajeni način komunikacije sa Svetom Stolicom (mnogi
predmeti u kojima Prelatura obično komunicira s Rimskom kurijom odnose se na kler Prelature), ali ni na koji način ne mijenja temeljnu bit Prelature Opus Dei koja se sastoji od laika i svećenika, muškaraca i žena, kao što je određeno u Statutima koje je Sveta Stolica dala Djelu.

Na svetkovinu Svetoga Josipa, zaštitnika univerzalne crkve, preporučimo
Gospodinu službu koju Rimska kurija obavlja za Crkvu i za svijet. Također
molimo Boga da svaki laik i svaki svećenik, svaka žena i svaki muškarac u
Opusu Dei znaju živjeti evangelizacijskim životom, optimistično, pružajući svoje prijateljstvo svim ljudima i prije svega tražeći prijateljstvo s Isusom Kristom.

Svom ljubavlju vas blagoslivlja
Vaš Otac

Fernando Ocáriz

Rim, 19. ožujka 2022.