Prelatova poruka (18. siječnja 2022.)

Od 18. do 25. siječnja čitava Crkva moli za jedinstvo kršćana. U svojoj poruci Prelat Opusa Dei potiče na molitvu za ovu nakanu.

Predragi: Neka mi Isus čuva moje kćeri i sinove!

Počinje osam dana u kojima ćemo osobito moliti za jedinstvo kršćana. Molitva Crkve u ovoj osmini, ima svoj izvor u Isusu koji je u dijalogu s Ocem i okružen apostolima: „A ne molim samo za njih, nego i za one, koji na riječ njihovu vjeruju u mene, da svi budu jedno kao što ti, Oče, u meni i ja u tebi, neka i oni u nama budu da svijet uzvjeruje da si me ti poslao (Iv 17:20-21). Gospodin je molio i za nas, za one koji će s vremenom postati članovi njegove Crkve. I dodao je da će jedinstvo uvijek biti potrebno, kako bi „svijet uzvjerovao“.

U ovom vremenu, pokušajmo pojačati našu molitvu, kako bi se volja Gospodinova mogla ispuniti i kako bi naskoro bilo „jedno stado i jedan pastir“ (Iv 10:16).

Ovi dani nam također mogu pomoći da razmislimo o vrijednosti jedinstva u njegovim brojnim i različitim vidovima, jer znamo da je „jedinstvo znak života“ (sveti Josemaría, Put 940). Kako je dobro paziti na detalje toga jedinstva svaki dan! Ponekad ćemo morati popustiti u svojim željama ili idejama koje mogu biti legitimne, ali to će nam pomoći da zapamtimo da je „cjelina veća od zbroja njezinih dijelova“ (Papa Franjo, Evangelii Gaudium, broj 235). Jedinstvo je veća vrijednost od brojnih drugih stvari zato jer je uvjet za život.

Sa svom ljubavlju vas blagoslivlja

vaš Otac

Fernando Ocáriz

Rim, 18. siječnja, 2022.g.