Prelatova poruka (11. travnja 2021.)

Prelat Opusa Dei poziva nas da živimo Uskrs s radošću saznanja da je Krist uskrsnuo i podsjeća nas na sve radosti koje nam Gospodin daruje.

Pastoralna pisma i poruke

Predragi! Neka mi Isus čuva moje kćeri i sinove!

Tijekom uskrsnog vremena slavimo veliki razlog naše radosti: Krist je uskrsnuo! Svatko od nas ima i druge razloge za radost: ljubav i razumijevanje naših bližnjih, obiteljska slavlja, uspjesi na poslu, rođaci koji uspješno savladavaju određene teškoće i tako dalje… Sve te stvari, bile velike ili male, često pomiješane s ljudskom ograničenošću i patnjom, Božji su dar i pokazuju nam da je blizina Uskrslog Krista u našim životima očita i u dobru koje činimo ili koje nam se događa.

Sjetimo se tih trenutaka sa zahvalnošću i onda kada poneka tuga pokuša ući u našu dušu. Naša Gospa, koju priznajemo kao uzrok naše radosti, pomoći će nam da budemo sretni i da kao što je želio sveti Josemarija, budemo „sijači mira i radosti“.

Sa svom vas ljubavlju blagoslivlja

Vaš Otac

Rim, 11.travnja, 2021.g.