Prelatova poruka (1. listopada 2019.)

Pred 2. listopada Prelat poziva na gajenje optimizma, poticanja i avanture približavanja Krista drugima.

Pastoralna pisma i poruke
Opus Dei - Prelatova poruka (1. listopada 2019.)

Prelatova poruka (1. listopada 2019.)

Pred 2. listopada Prelat poziva na gajenje optimizma, poticanja i avanture približavanja Krista drugima.

Predragi! Neka mi Isus čuva moje kćeri i sinove!

Prošlog mjeseca rujna posvetili smo u Rimu nekoliko dana razmišljanju o potrebi i izazovima kršćanskoga obrazovanja u našem vremenu. Prisjetili smo se među ostalim aspektima na uvjerenje našega Oca da se obrazovanje koje se daje u Opusu Dei mora postaviti tako da se „obrazuju kršćani puni optimizma i poticaja, koji su sposobni živjeti u svijetu svoju božansku avanturu“ (Pismo 2.10.1939.).

Živimo – i pomognimo živjeti drugima – u optimizmu punom nade u znanju da ne računamo samo i niti principijelno na svoju neznatnu snagu, nego na milost Božju (usp. Mt 28, 20). Poticajem, bez upadanja u tromost, ostajući uvijek pri slušanju Duha Svetoga (usp. 2 Kor 3, 6). Tako ćemo se svaki dan svetom odvažnošću moći upustiti u avanturu da donesemo Kristovo prijateljstvo svim ljudima u kontekstu svakodnevnoga života (usp. Mk 16, 15).

Sada kad je blizu još jedan 2. listopada ta razmišljanja mogu nam pomoći da i dalje svatko od nas u sebi i u mnogim drugim ljudima gaji optimizam i poticanje na avanturu da postavimo Krista na vrhunac svih ljudskih djelatnosti.

Dok završavam ove retke molim od vas molitve za plodove izvanrednog misijskog mjeseca koji je sazvao Papa Franjo i za Sinodu biskupa koja počinje za nekoliko dana u Rimu.

Sa svom ljubavlju vas blagoslivlja

Vaš Otac


Rim, 1. Listopada 2019.