Molitve (Preces) Opusa Dei

Svaki dan vjernici prelature podižu svoja srca Bogu kroz set molitava u kojima slave, zahvaljuju i mole Boga Oca, preko Isusa Krista u Svetom Duhu, za svoje potrebe i potrebe drugih.

Sv. Josemaría je 10. prosinca 1930. u svojim Intimnim zabilješkama zapisao: Ovih dana radimo kopije „Molitava koje će recitirati vjernici Opusa Dei“. Odobrio ih je moj ispovjednik. Očito je da Bog – jer je to način na koji treba biti u Djelu – želi da se počnemo moliti. [1]

Ove riječi osnivača Opusa Dei su vjerni odraz njegovog stalnog učenja: molitva je temelj duhovne zgrade, [2] cijelog nadnaravnog rada i bilo kojeg apostolskog djelovanja; ona je neophodno sredstvo za napredovanje u borbi za svetost. [3] U Opusu Dei, praktičan način ispunjavanja te potrebe – svojstven svim kršćanskim dušama [4] – je osiguran kroz ove Preces (množina latinske riječi prex : molitva, molba). Svaki dan, vjernici prelature podižu svoja srca Bogukroz set molitava u kojima slave, zahvaljuju i mole Boga Oca, preko Isusa Krista u Svetom Duhu, za svoje i potrebe drugih. Na taj način, u ovom malom dijelu velike Božje obitelji koja je Crkva, ponavlja se scena iz ranog kršćanstva o kojoj piše sv. Luka: svi su oni, ujedinjeni u umu, predali sebe molitvi, te je bilo samo jedno srce i duša u cijeloj skupini vjernika. [5]

Sv. Josemaría je sastavio ove molitve tijekom prvih desetljeća života Opusa Dei koristeći tekstove iz Svetog Pisma i Časoslova. Kroz svakodnevno recitiranje molitve, vjernici prelature zahvaljuju Bogu za dar svojeg kršćanskog poziva, te pokazuju svoju potpunu raspoloživost na provođenje Božje volje. Preces počinje izrazom Serviam! koji sažima odluku da služimo Bogu i potičemo širenje Njegovog Kraljevstva kroz cijeli svijet, bez diskriminacije bilo koje vrste. Potom nakon izražavanja riječi slave i hvale Svetom Trojstvu, vjernici Djela idu ad Iesum Christum Regem , Isusu Kristu Kralju, koji ih šalje u svijet kako bi svim muškarcima i ženama otvorili božanske putove zemlje.

Stavljajući se pod zaštitu najmilosrdnijeg Boga zazivima iz 27. Psalma [26] – Jahve mi je svjetlost i spasenje, koga da se bojim – također su zatražili pomoć, s naklonošću i sinovskim pouzdanjem, zagovorom Blažene Djevice Marije, posrednicom svih milosti; sv. Josipa, zaštitnika univerzalne Crkve; Svetih Anđela čuvara, na čiji blagdan je rođen Opus Dei; i sv. Josemaríje. Zaziv s. Josemaríji je dodan 17. svibnja 1992. nakon njegove beatifikacije, te je djelomično modificiran 6. listopada 2002. nakon što ga je papa Ivan Pavao II kanonizirao.

Preces nadalje uključuje mnoštvo molbi: prvo, što je prirodno, za Svetog Oca, kako bi ga Bog čuvao, dao mu život i učinio ga sretnim na zemlji ; zatim za biskupe raznih biskupija. Slijedi molitva za jedinstvo apostolata – slijedeći Kristov primjer na Posljednjoj večeri: kako bi svi bili jedno, kao što si Ti, Oče, u meni i ja u tebi – i za sve one koji iz ljubavi prema Bogu surađuju u apostolskim aktivnostima prelature.

U nastavku ovih molbi za pastire Crkve sljedeća je molitva za Prelata Opusa Dei, kojeg zovemo „Otac“, koga je Bog postavio za glavu ovog dijela Božjeg naroda. Te s obzirom da se radi o obiteljskoj molitvi također ima molbi za ostale vjernike prelature: za one koju su još živi i one koji su umrli.

U završnim molitvama, vjernici ponovo zazivaju Boga sigurni da ih je čuo, te vjeruju njegovom milosrđu koje traže od njega da njihova srca i samo njihovo biće može biti osvijetljeno vatrom Duha Svetoga. Također ga traže da ih, svojom inspiracijom i pomoću, dovede do dovršetka svih njihovih postupaka: njihovog rada, molitava i raznih drugih zanimanja. Zatim mole za radost i mir , koji su plod unutarnje borbe, kao i vrijeme za pravu pokoru, milost i utjehu Duha Svetog, i postojanost u Opusu Dei.

Na kraju se okreću zagovoru Zaštitnika apostolata Djela – arhanđelima sv. Mihaelu, sv. Gabrijelu i sv. Rafaelu, te apostolima sv. Petru, sv. Pavlu i sv. Ivanu. Kada je prisutan svećenik on daje blagoslov tražeći da Gospodin bude u vašim srcima i na vašim usnama . Molitve završavaju pozdravom koji budi ljudsku i nadnaravnu toplinu ranih Kršćana: Pax, in aeternum – mir, zauvijek.

J. Yaniz

---------------

[1] Intimne bilješke , br. 128, citirane u Vazquez de Prada, Osnivač Opusa Dei , Vol 1, Princeton 2002, p. 277.

[2] Put , br. 83.

[3] usp. 1 Sol 4:1-3.

[4] usp. Katekizam Katoličke Crkve , br. 2744-2745.

[5] Djela 1:14 i 4:32

-------------------------------------

PRECES

Sérviam!

V /. Ad Trinitatem Beatíssimam.

R /. Grátias tibi, Deus, grátias tibi: vera et una Trínitas, una et summa Déitas, sancta et una Unitas.

V /. Ad Iesum Christum Regem.

R /. Dóminus Iudex noster; Dóminus Légifer noster; Dóminus Rex noster. Ipse salvabit nos.

V /. Christe, Fili Dei vivi, miserere nobis.

R /. Christe, Fili Dei vivi, miserere nobis.

V /. Exsurge, Christe, ádiuva nos.

R /. Et líbera nos propter nomen tuum.

V /. Dóminus illuminátio mea et salus mea: quem timebo?

R /. Si consistant adversum me castra, non timebit cor meum; si exsurgat adversum me proélium, in hoc ego sperabo.

V /. Ad Beatam Vírginem Mariam Mediatricem.

R /. Recordare, Virgo Mater Dei, dum stéteris in conspectu Dómini, ut loquaris pro nobis bona.

V /. Ad Sanctum Ioseph Sponsum Beatae Mariae Vírginis.

R /. Fecit te Deus quasi Patrem Regis, et dóminum universae domus eius: ora pro nobis.

V /. Ad Angelos Custodes.

R /. Sancti Angeli Custodes nostri, deféndite nos in proélio ut non pereamus in tremendo iudício.

V /. Ad Sanctum Iosephmariam Conditorem nostrum.

R /. Intercede pro fíliis tuis ut, fideles spirítui Operis Dei, laborem sanctificemus et ánimas Christo lucrifácere quaeramus.

V /. Oremus pro Beatíssimo Papa nostro N.

R /. Dóminus conservet eum, et vivíficet eum, et beatum fáciat eum in terra, et non tradat eum in ánimam inimicorum eius.

V /. Oremus et pro Antístite huius dioecesis.

R /. Stet et pascat in fortitúdine tua, Dómine, in sublimitate nóminis tui.

V /. Oremus pro unitate apostolatus.

R /. Ut omnes unum sint, sicut tu Pater in me et ego in te: ut sint unum, sicut et nos unum sumus.

V /. Omne regnum divisum contra se, desolábitur.

R /. Et omnis cívitas vel domus divisa contra se non stabit.

V /. Oremus pro benefactóribus nostris.

R /. Retribúere dignare, Dómine, ómnibus nobis bona faciéntibus propter nomen tuum, vitam aeternam. Amen.

V /. Oremus pro Patre.

R /. Misericórdia Dómini ab aeterno et usque in aeternum super eum: custodit enim Dóminus omnes diligentes se.

V /. Oremus et pro frátribus nostris Operis Dei, vivis atque defunctis.

R /. Salvos fac servos tuos, Deus meus, sperantes in te.

V /. Mitte eis, Dómine, auxílium de sancto.

R /. Et de Sion tuere eos.

V /. Réquiem aeternam dona eis, Dómine.

R /. Et lux perpétua lúceat eis.

V /. Requiescant in pace.

R /. Amen.

V /. Dómine, exaudi orationem meam.

R /. Et clamor meus ad te véniat.

Sacerdos, si Preces moderatur, exsurgit et addit Dóminus vobiscum, stans etiam dum recitat orationem.

V /. Dóminus vobiscum.

R /. Et cum spíritu tuo.

Oremus.

Deus, cui próprium est misereri semper et párcere: súscipe deprecationem nostram. Ure igne Sancti Spíritus renes nostros et cor nostrum, Dómine: ut tibi casto córpore serviamus, et mundo corde placeamus.

Actiones nostras, quaésumus Dómine, aspirando praéveni et adiuvando proséquere: ut cuncta nostra orátio et operátio a te semper incípiat, et per te coepta finiatur. Per Christum Dóminum nostrum.

R/. Amen.

Omnes dicunt:

Gáudium cum pace, emendationem vitae, spátium verae poeniténtiae, grátiam et consolationem Sancti Spíritus atque in Opere Dei perseverántiam, tríbuat nobis Omnípotens et Miséricors Dóminus.

V /. Sancte Míchaël.

R /. Ora pro nobis.

V /. Sancte Gábriel.

R /. Ora pro nobis.

V /. Sancte Ráphaël.

R /. Ora pro nobis.

V /. Sancte Petre.

R /. Ora pro nobis.

V /. Sancte Paule.

R /. Ora pro nobis.

V /. Sancte Ioannes.

R /. Ora pro nobis.

Cum adsit aliquis Sacerdos, dignior ait:

Iube, Domne, benedícere.

Sacerdos benedicit:

Dóminus sit in córdibus vestris, et in lábiis vestris, in nómine Patris + et Fílii et Spíritus Sancti.

R /. Amen.

V /. Pax.

R /. In aeternum.