Komunikacija je u genima Crkve

Prof. dr. Daniel Arasa govori o ispravnom komuniciranju kao imperativu za pojedince i institucije.

"Mi u Crkvi želimo prenijeti svijetu Kristovu poruku, Radosnu Vijest. Ona je iznimno važna jer daje smisao životu, ali često nije doživljena kao takva. Upravo ovdje dolazi do izražaja naš zadatak da budemo kreativni i da, u moru informacija, znamo na zanimljiv i privlačan način prenijeti ono što je važno."

Veritas.hr donosi razgovor s prof. dr. Danielom Arasa, dekanom Fakulteta društvene i institucionalne komunikacije na Papinskom Sveučilištu Svetoga Križa u Rimu. Intervju pročitajte ovdje.