Informacijski priručnik

Informacijski priručnik je objavljen od strane Informativnog ureda Opusa Dei kako bi pomogao novinarima i drugim medijskim profesionalcima. Sadrži sažetak prirode, povijesti i organizacije prelature Opus Dei, institucije Rimokatoličke crkve.

Informacijski priručnik napisao je Beat Muller (Švicarska, 1954.). Muller je studirao njemački i povijest na Sveučilištu u Zürichu te je napisao doktorsku tezu o jezičnoj teoriji. Godine 1989., nakon što je završio daljnji studij filozofije i teologije, zaređen je za svećenika.

Osim ove internetske stranice i Informacijskog priručnika, informacije o Opusu Dei, njegovom osnivaču i mnogim aktivnostima mogu se naći na:

en.romana.org Romana je službeno glasilo prelature Opus Dei. Izlazi dva puta godišnje, a dostupan je na talijanskom i španjolskom jeziku. Distribucija je putem pretplate. Web stranica sadrži elektronsku inačicu biltena te mogućnost da se pretplatite na tiskanu inačicu.

www.escrivaworks.org Sadrži bazu podataka o svim objavljenim radovima sv. Josemarije Escriva (Put, Brazda, Kovačnica, Prijatelji Božji, Susret Kristom, itd.).

Informacijski priručnik preuzmite ovdje.