E-knjiga - Upoznati Njega i upoznati sebe

Serija članaka objedinjena je u novu e-knjigu.

Knjigu u digitalnom formatu preuzmite ovdje:

PDF ►"Upoznati Njega i upoznati sebe"

ePub ► "Upoznati Njega i upoznati sebe"

Isusov je razgovor s dobrim razbojnikom bio kratak i snažan. Dismas je otkrio „pukotinu“ u Kristovom golemom i ljubavi ispunjenom Srcu: lak način da ga se „osvoji“ i uđe unutra. Skromna molba ovog razbojnika osvjetljava nam Božju volju, koja se toliko često čini nejasna i bolna. Njegova je jedina želja da mi budemo sretni, jako sretni, najsretniji ljudi na svijetu. 

Serija članaka koja nam pomaže da upoznamo Njega pa samim tim i sebe, sada je objedinjena u e knjigu koju slobodno preuzmite na navedenim linkovima. 

Dobri je razbojnik ušao na ovu pukotinu i osvoji najveće blago. Naša je Gospa svjedočila kako je Dismas branio njezina Sina. Možda je, svojim pogledom, Marija zamolila Isusa da ga spasi. A Krist, ne mogavši svojoj Majci ništa odbiti, reče: danas ćeš biti sa mnom u raju (Lk 23:43).

Sadržaj:

1. Upoznati Njega i upoznati sebe (I): Osvojiti Kristovo srce

2. Upoznati Njega i upoznati sebe (II): Isus nas uči riječima

3. Upoznati Njega i upoznati sebe (III): U društvu svetaca

4. Upoznati Njega i upoznati sebe (IV): Naučiti slušati

5. Upoznati Njega i upoznati sebe (V): Kako nam se Bog obraća

6. Upoznati Njega i upoznati sebe (VI): Najmoćniji govor

7. Upoznati Njega i upoznati sebe (VII): U potrazi za kvalitetnom vezom

8. Upoznati Njega i upoznati sebe (VIII): U pravo vrijeme

9. Upoznati Njega i upoznati sebe (IX): Ne boj se, jer ja sam s tobom

10. Upoznati Njega i upoznati sebe (X): Koliko je Isus blizu

11. Upoznati Njega i upoznati sebe (XI): Pismo ste Kristovo

12. Upoznati Njega i upoznati sebe (XII): ​Duše liturgijske molitve

13. Upoznati Njega i upoznati sebe (XIII): Čovjek ne rasuđuje, on gleda!