Devetnica sv. Josemaríji za posao

Rad kao put prema svetosti

Molitva koja je pomogla mnogim ljudima pronaći posao i dobro ga obavljati.

Link:

Devetnica sv. Josemariji za posao