Number of articles: 1

Cooperadores

Sen pertencer ao Opus Dei, pódese cooperar de diverso xeito no labor apostólico que realiza a Prelatura.

Cooperadores do Opus Dei