D. José Luis Múzquiz

Estampa para a devoción privada de José Luís Múzquiz

José Luis Muzquiz.

Rezar a José Luís Múzquiz

Oh Deus, que axudaches ao teu servo José Luís a traballar con xenerosidade e sinxeleza, difundindo entre moitas persoas a mensaxe da santidade na vida corrente, e ensinando a atopar a alegría e a paz na vida diaria.

Axúdame a buscar en primeiro lugar o Reino de Deus, santificándome no traballo e dedicándome xenerosamente á salvación das almas.

Dignate glorificar ao teu servo José Luís e concédeme pola súa intercesión o favor que che pido (pídase).

Noso Pai, Avemaría, Gloria.

De conformidade cos decretos do Papa Urbano VIII, declaramos que en nada se pretende previr o xuízo da autoridade eclesiástica, e que esta oración non ten finalidade algunha de culto público.