Mons. Fernando Ocáriz.

Paimeen kirjeet ja viestit

Prelaatin kirje 1.10.2019

Lokakuun 2. päivän lähestyessä prelaatti isä Fernando kehottaa meitä vaalimaan optimismia ja aloitteellisuutta elämämme jumalallisessa seikkailussa, Kristuksen tuomisessa kaikkien ihmisten luoksi.

Rakkaani, varjelkoon Jeesus tyttäriäni ja poikiani puolestani!

Kuluneen syyskuun aikana omistimme Roomassa muutamia päiviä pohtiaksemme kristillisen koulutuksen tarpeellisuutta ja haasteita meidän aikanamme. Muistimme muun muassa Isämme vakaumusta siitä, että Opus Dein tarjoama koulutus pyrkii ”kouluttamaan kristittyjä, jotka ovat täynnä optimismia ja intoa, ja jotka pystyvät toteuttamaan jumalallista seikkailuaan keskellä maailmaa” (kirje, 2.10.1939).

Eläkäämme ja auttakaamme muita elämään toivontäyteisen optimismin hengessä, tietoisina siitä, että me emme luota yksinomaan emmekä ...