Mons. Fernando Ocáriz.

Paimeen kirjeet ja viestit

Prelaatin kirje 8.5.2019

Isä Fernando kannustaa meitä toukokuussa jatkuvaan kiitollisuuteen Jumalaa kohtaan – ”kaikesta, sillä kaikki on hyvää”, kuten pyhä Josemaria opetti.

Rakkaani, varjelkoon Jeesus tyttäriäni ja poikiani puolestani!

Pyhä Josemaria kannusti meitä olemaan aina kiitollisia Jumalaa kohtaan – “kaikesta, sillä kaikki on hyvää” (Tie, 268). Kiitollisuus on yksinkertainen ja hyvin arvokas tapa rukoilla.

Kiittäkäämme Herraa kaikista hyvistä asioista, jotka tekevästä elämästä mahdollista, ja kaikista lahjoista, joita usein emme edes huomaa. Myös vaikeuksien keskellä, kivun hetkellä tai kokiessamme oman heikkoutemme, Jumala tarjoaa meille mahdollisuutta nähdä pidemmälle ja luottaa hänen rakkauteensa: pyhä Josemaria sanoi ...