Mons. Fernando Ocáriz.

Paimeen kirjeet ja viestit

Prelaatin viesti 05.01.2020

Isä Fernando Ocariz kehottaa meitä uuden vuoden alkaessa mietiskelemään Jumalan rakkautta meitä kohtaan.

Rakkaani, varjelkoon Jeesus tyttäriäni ja poikiani puolestani!

Uuden vuoden alkaessa olemme varmasti muistaneet pyhän Josemarian sanontaa: ”Uusi vuosi, uusi taistelu!” Uusi taistelu, joka vaatii kyllä omaa ponnistustamme, mutta ennen kaikkea Jumalan armoa. Miettikäämme kylväjävertausta, ja pyrkikäämme olemaan ”hyvää maata” (Matt. 13:8), joka ottaa vastaan Jumalan lahjan – sen siemenen, joka kantaa runsasta hedelmää. Jeesus tarjoaa tätä lahjaa meille joka päivä Eukaristiassa.

Kapernaumin synagogassa Herra sanoo: ”Ellette te syö Ihmisen Pojan ...