Prelaadi sõnum (8. aprill 2018)

Jumala Halastuse pühapäeval soovitab prelaat meil paluda Jeesuselt nagu apostlid seda tegid: „Kasvata meie usku!“

Pastoraalkirjad ja sõnumid
Opus Dei - Prelaadi sõnum (8. aprill 2018)

Ülestõusmispühade rõõmuga meenutab liturgia meile täna, Jumala Halastuse pühapäeval, neid püha Johannese sõnu, „See ongi võit, mis on võitnud ära maailma - meie usk.“ (1Jh 5:4).

Selles põnevas missioonis kuulutada Evangeeliumi kõikidele rahvastele, kogu ümbruskonnale, igale inimesele, me kõik, Kiriku liikmed, leiame paljude rõõmude juurest mitte vähe raskusi. Oleme rõõmsad ning täis lootust, kui me elame Jumala Halastuse usust lähtuvalt. Meie ise ei saa seda usku saada; aga, eriti kui me tunneme end nõrgana, võime seda paluda nagu apostlid Jeesuse käest: “kasvata meie usku!” (Lk 17:5)

Rooma,

8. aprill 2018