Xabec: Indlemmelse i arbejdsmarkedet.

Xabec er et korporativt værk indenfor Opus Dei, som fremmer uddannelse og indlemmelse i arbejdsmarkedet af teknikere til at udøve fag, som kræver særlige kvalifikationer. Det ligger i Valencia, og dets begyndelse kan føres tilbage til hundredeåret for den hellige Josemarias fødsel i 2002.

Oprindelsen af Xabec og hundredeåret for den hellige Josemaria.

I anledning af hundredeåret for den hellige Josemaria Escrivá de Balaguer´s fødsel, som fandt sted i 2002, blev der d. 25. marts samme år grundlagt en Stiftelse ved navn EIFOR i Valencia med det hovedformål at fremme nogle initiativer af social, kulturel, uddannelsesmæssig og bistandsmæssig karakter.

Efter at have lavet en omhyggelig undersøgelse i maj 2003 vedtog bestyrelsen forslaget om at skabe et integreret center for faglig uddannelse, idet det var indforstået at dette projekt skulle tilpasses stiftelsens formålsparragraffer på rigtig vis.

Fra det øjeblik gik en række sociale aktiviteter igang som faglig uddannelse og social integration, med særlig accept af indvandrere: praktikpladser i firmaer, kurser i teknik til jobsøgning og sociale færdigheder, spansktimer osv. Disse aktiviteter udfoldede sig på et provisionelt sted, der lå i området Carmen i Valencia. Med de nødvendige tilladelser startedes også timer for at få et professionelt certifikat som kranoperatør.

I december 2004 efter en intens søgen fandt man det nuværende sted, som ligger i området Orriols og som er den tidligere biograf Concorde. Lokalets tilstand gjorde det muligt at fortsætte alle de aktiviteter, som man hidtil var i færd med at udvikle.

I løbet af 2005 udvidedes tilbuddene i faglig uddannelse og tillægskurser med kurser for gaffeltruck operatører, solplademontører og grundlæggende elektricitet.

På samme tid gik man igang med skabelsen af det integrerede center. De forespørgsler, man gjorde i Industrirådet, i Arbejds og Uddanelsesrådet såvel som i Valencias Handelsråd og Erhverssammenslutning, konkluderede i, at den mest hensigtsmæssige sektor for den fremtidige skole ville være indenfor industriel vedligeholdelse: der eksisterede et stort undervisningsbehov og på samme tid en stor mangel på skoler indenfor dette felt.

Efter at man havde fået de nødvendige tilladelser og efter at man var blevet færdig med ombygningen af skolen begyndte undervisningstimerne i grundskolefagene i september 2006.

Hvad er Xabec? Xabec: Et integreret center for faglig uddannelse.

Det er et uddannelsescenter som rummer tre undersystemer i faglig uddannelse: grundskolefagene, håndværksfag og tillægsfag.

Dette system gør det integrerede karaktertræk lettere ligesom også tilpasningen mellem den faglige uddannelse og arbejdsmarkedet, og videreuddannelsen livet igennem, arbejdernes mobilitet og sammenhold på arbejdsmarkedet. Det styrker den europæiske dimension i uddannelsen og den faglige undervisning, giver mulighed for samarbejde mellem institutioner og gør den transnationale udvikling og de transnationale initiativer lettere, idet det kaster glans over uddannelses og undervisnings sektoren i en international kontekst.

De specialfag der undervises i hører til indenfor de håndværkerfag der er relaterede til vedligeholdelse og service i produktionssektoren.

Uddannelsesprojektet i Xabec

Xabec er et uddannelsescenter som, foruden at forsøge at give kvalitetsundervisning også fremmer den katolske tro og de kristne værdier i et klima af fuldkommen respekt for elevens frihed. Undervisningen som tilbydes i Xabec har som mål at være en integreret undervisning af personer og er inspireret af et transcendentalt syn på den menneskelige eksistens. Den er rettet mod hjælp til personlig modning og tilegnelse af menneskeværdier som gavmildhed, respekt for andre, oprigtighed, sammenhæng i livet,arbejdsomhed, sportsånd osv.,  hvilke kan udvikles gennem de forskellige undervisningsaktiviteter, og som gør, at personen når den bedste præstation hans evner tillader. Som et korporativt værk indenfor Opus Dei lægger man særlig vægt på helligheden i et veludført arbejde og dette arbejdes helliggørende virkning.

Grundlæggende principper i Xabec

Forfremmelse af den enkelte person, idet man søger harmoni i de etiske og moralske principper gennem konkurrencedygtighed i arbejdet.

Forbindelse til forretningsverdenen, for at opnå et efektivt samarbejde mellem forretningsverdenen og uddannelsesinstitutionen.

Kvalitetsundervisning som tillader den enkelte at få sociale færdigheder og være følelsesmæssig egnet.

Sprogundervisning i rammen af økonomiens og arbejdsmarkedets globalisering.

Beherskelse af TIC (informatik- og kommunikationsteknologi) som vil blive lagt ind i elevens uddannelses og undervisningsforløb.

Personlig og faglig orientering, som vil sikre elevens integration i skolen, og som kan hjælpe ham i sine personlige og faglige beslutninger.