Aktiviteter

Åndelig vejledning, retræter, foredrag om den kristne lære og katekismuskurser er nogle af de aktiviteter, som Opus Dei organiserer for at hjælpe den, der gerne vil forbedre sit åndelige liv og ønsker at forkynde evangeliet til andre. Aktiviteterne finder sted i Opus Dei centre, i katolske kirker eller i forsamlingshuse, eller privat hos en af deltagerne, og er åbne for enhver.

Midlerne til en kristen uddannelse står åbne for enhver person.

“Opus Dei´s hovedopgave er at give sine medlemmer og de personer, som måtte ønske det, de nødvendige åndelige hjælpemidler til at leve som gode kristne midt i verden”, forklarede grundlæggeren.

UDDANNELSESMIDLER

Prælaturets medlemmer deltager i ugentlige timer, som kaldes for studiekreds, og som drejer sig om den kristne tro og om åndslivet. De deltager i en månedlig retræte som består i at bruge nogle timer en dag om måneden til personlig bøn og refleksion over temaer som berører kristenlivet. Desuden deltager de en gang om året i en retræte med åndelige emner, som normalt varer mellem tre og fem dage.

Der formidles også lignende uddannelse til medarbejdere, til de unge, som deltager i prælaturets apostoliske arbejde, og til hvem helst der måtte ønske at tage imod den.

Uddannelsesmidlerne formidles i Opus Dei´s centre og på andre steder, som viser sig at være passende. For eksempel kan man holde en studiekreds hjemme hos en af deltagerne; en retræte i en kirke, som sognepræsten giver lov til at bruge til dette formål nogle timer osv.

APOSTOLAT Den evangelisation, som hvert medlem i prælaturet udøver i sine omgivelser, er Opus Dei´s vigtigste apostolat. Det drejer sig om at vidne om sin tro og om at hjælpe til i arbejdet og i de sædvanlige omstændigheder, som hver og en befinder sig i.

Som følge deraf er arbejdet, som hvert medlem af Opus Dei udfører, ikke begrænset til et specielt område som uddannelse, pasning af syge, eller hjælp til de handicappede. Prælaturet vil påminde om, at alle kristne, uanset deres timelige virksomhed, bør medvirke til at løse samfundets problemer og bør stedse vidne om deres tro, hvor de så end befinder sig.

"Opus Dei´s hovedopgave er at give sine medlemmer og de personer som maatte ønske det de nødvendige aandelige hjælpemidler til at leve som gode kristne midt i verden.", forklarede grundlæggeren .

SAMARBEJDSPROJEKTER.

Samarbejdsprojekterne bliver fremmet af Opus Dei´s medlemmer og af deres medarbejdere sammen med andre personer. Prælaturet står som garant for disse aktiviteter gennem deres kristne orientering. De er af civil karakter, og udføres uden gevinst og har et rent apostolisk og hjælpeorienteret mål.

Blandt samarbejdsprojekterne findes uddannelses- och bistandsinstitutioner som skoler, universiteter, uddannelsescentrer for kvinder, lægekonsultationerr i underudviklede områder, landbrugsskoler, tekniske skoler, studenterkollegier, kulturelle centrer osv. Prælaturet tager sig ikke af handelsforetagender, politiske partier eller virksomheder der drives for gevinstens skyld.

Det er altid initiativtagerne, der er fuldt ansvarlige for samarbejdsprojekterne, og ikke prælaturet, der kun tager sig af deres åndelige og kristne orientering. Hvert initiativ finansieres på samme måde som ethvert andet af samme slags: beløb somDeltagerne betaler selv, bidrag og stipendier osv.

Ofte er der minustal i samarbejdsprojekterne på grund af den type aktiviteter, de udfører, og fordi de ikke drives med gevinst. Derfor plejer de at modtage – foruden de allerede nævnte bidrag fra medlemmer af Opus Dei, fra medarbejdere og fra mange andre personer – offentlige tilskud fra myndighederne, som støtter virksomheder med social interesse, ligesom også fra private stiftelser og fra firmaer.