Den første regionalvikar for prelaturet Opus Dei i Skandinavien er gået bort.

Opus Dei i Skandinavien er ramt af en stor sorg. Prælat Johannes Bernaldo, som var den første regionalvikar for prelaturet Opus Dei i Skandinavien, er efter en langvarig kamp mod kræft gået bort d. 2. november, netop den dag kirken beder for alle de afdøde. Fader Johannes blev 74 år gammel. Med stor tillid overlader vi hans sjæl til Gud den barmhjertige Fader.

Juan Luis Bernaldo blev født i Bilbao, Spanien, 27. april, 1944. Det var mens han var elev på den nye videregående skole Colegio Gaztelueta, at han først fik kontakt med Opus Dei. Han begyndte at studere til civil ingeniør, men ændrede siden planer og studerede i stedet for spansk sprog og litteraturvidenskab. I årenes løb lærte han at tale flydende engelsk, tysk, fransk og svensk. Efter disse studier tog han til Rom, hvor han studerede filosofi og teologi. Han blev præsteviet til Opus Dei i 1973 i Madrid og tilbragte et år i Frankrig. Siden var han i Rom igen fra 1974-1975, hvor han havde den store glæde og fordel at arbejde sammen med den hellige Josemaria, Opus Deis grundlægger, som siden udnævnte ham til sin vikar i Tyskland, hvortil han flyttede i 1975. I Tyskland skiftede han fornavn til Johannes, for at gøre det lettere for tyskerne at udtale det, og det er ved dette navn, vi kender ham bedst i Sverige og Norge: Fader Johannes. Han udførte sin opgave i Tyskland med trofasthed og iver i ni år.

Den salige biskop Álvaro del Portillo, som blev Opus deis prælat efter grundlæggeren, bad fader Johannes om at starte Opus Deis apostoliske arbejde i Skandinavien, først i Sverige, selvfølgelig med biskop Hubertus Brandenburgs tilladelse. Fader Johannes flyttede til Stockholm d. 3. marts 1984, og viede sig hengivent fra den dag af til at udvikle Opus Dei i Sverige og de øvrige nordiske lande, Finland inklusive, foruden i de Baltiske lande. Han udførte også en række opgaver for Stockholms bispedømme, blandt andet med det økumeniske arbejde i Söders kristne råd.

Fader Johannes viede sig med hele sin kraft til Opus Deis arbejde og var altid i overensstemmelse med Opus Deis prælat. Han viste stor respekt for og kærlighed til Paven og til bispedømmets Biskop og passede på, at Opus Dei altid arbejdede efter Biskoppens retningslinjer, netop som Josemaria havde ønsket det. Pave Johannes Paul II udnævnte ham til æresprælat (monsignore) i 1993.

Fader Johannes var en klog, trofast og hengiven præst. Mange lægfolk og præster henvendte sig til ham for at få råd og vejledning. I overensstemmelse med Opus Deis ideal forenede han et barns fromhed med en teologs kundskab. Den hellige messe var for ham livets absolutte midtpunkt.

De sidste år var prægede af kampen mod forskellige former for kræft. Kampen begyndte med en ondartet svulst i struben, som fader Johannes fik strålebehandling for på det Karolinske Sygehus. Knap et år senere fik han diagnosen kræft i bugspytkirtlen. Mange af hans medbrødre og venner bad om et mirakel, og disse bønner blev hørt, da han blev erklæret rask endnu en gang. Den sidste kamp var mod prostatakræft, som spredte sig til hele skelettet, og som svækkede ham meget. I december 2017 flyttede fader Johannes til Pamplona for at modtage behandling på Navarras Universitetshospital. Hans fravær skabte et stort tomrum blandt hans brødre og søstre i Opus Dei i Sverige og hos de mange mennesker, som han havde været åndelig vejleder for, og som savnede ham meget.

I sine sidste år anstrengte han sig for at opfylde sine præstelige pligter uden at klage eller undskylde sig. Han tilbragte mange timer i skriftestolen og fejrede daglig messe lige indtil han ikke havde kræfter længere på grund af sin fysiske svaghed. Med sin vanlige karakterstyrke omfavnede fader Johannes det kors, som Gud Vor Herre ville velsigne ham med.

Omgivet af venner til sidste stund og styrket af kirkens sakramenter døde fader Johannes fredfuldt på Navarras Universitetsklinik kl. 23.30 d. 2. november, 2018. Prælaturets medlemmer og venner i Sverige og Norge føler taknemmelighed mod ham for hans trofasthed og styrke i alle disse år – som førte både glæder og sorger med sig.

Du kristne sjæl bryd op fra denne verden, i Gud den almægtige Faders navn, for han har skabt dig i Jesu Kristi, Guds Søns navn, for Han har lidt og døde for dig, i den hellige ånds navn, for Han er udgydt i dig.